ლელა სულაბერიძე
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მაგისტრი, დოქტორანტი

ლელა სულაბერიძე 2014 წლიდან შეუერთდა კურაციოს გუნდს. მისი კვლევითი ინტერესებია ჯანდაცვის დაფინანსება და ჯანდაცვის სისტემების კვლევა. ლელა სულაბერიძის უკანასკნელი კვლევა იყო საქართველოში ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეკონომიკური ბარიერების შესწავლა, შერეული კვლევის მეთოდის გამოყენებით. ლელა სულაბერიძე ასევე მუშაობდა აივ ინფექცია შიდსის მაღალი რისკის მქონე პოპულაციის ზომის დადგენის კვლევაზე.

Linkedin  |ResearchGate