უნივერსალური ჯანდაცვა 2030 – ალიანსი ჯანდაცვის სისტემების გაძლიერებისთვის

100-მდე ჯანდაცვის ექსპერტი შეიკრიბა ჟენევაში ივნისის ბოლოს,  რათა მხარი დაეჭირათ ჯანდაცვის საერთაშორისო პარტნიორობიდან (The International Health Partnership (IHP+)) უნივერსალურ ჯანდაცვა 2030-ზე (Universal Health Coverage (UHC 2030)) გადასვლის პროცესისთვის და ემსჯელათ ახალი კონცეფციის თაობაზე.

UHC 2030 იქნება პლათფორმა, რომელიც მრავალ დაინტერესებულ მხარეს გააერთიანებს. ეს იქნება სივრცე, სადაც თავს მოიყრის გლობალური ხედვა  ჯანდაცვის სისტემების გაძლიერებისა და უნივერსალური ჯანდაცვის განვითარებისთვის.

 

UHC 2030-ის მიზანია მხარი დაუჭიროს უნივერსალური ჯანდაცვის პროგრესს, მდგრადი განვითარების მიზნების (SDGs) ფარგლებში.

ღონისძიებაში მონაწილე მხარეებმა ერთმანეთს გაუზიარეს შეხედულებები UHC 2030-ის განვითარების შესახებ. შეხვედრას ესწრებოდნენ დონორი ორგანიზაციები, ჯანდაცვის სამთავრობო რგილი, როგორც დაბალი და საშუალო, ისე მაღალი შემოსავლების მქონე ქვეყნებიდან, არასამთავრობო ორგანიზაციები, სამოქალაქო, აკადემიური და კერძო სექტორის წარმომადგენლები.

საერთაშორისო ფონდი კურაციოს დირექტორმა გიორგი გოცაძემ მონაწილეობა მიიღო დისკუსიაში. როგორც მომხსენებელმა, ისაუბრა საქართველოს გამოცდილებაზე, ჯანდაცვის სისტემების განვითარების კუთხით. ამასთანავე გამოჰყო რამდენიმე მნიშვნელოვანი მიმართულება, რითაც UHC2030 შეძლებს გააძლიეროს ჯანდაცვის სისტემების განვითარება უნივერსალური ჯანდაცვის კუთხით გლობალურად და განსაკუთრებით სამხრეთ ევროპისა და აზიის რეგიონში.

„UHC 2030-ს შეუძლია მნიშვნელოვნად დაგვეხმაროს ენობრივი ბარიერის დანგრევაში, რათა მხარი დაუჭიროს ცოდნის ტრანზიციას. როგორც პროექტის კონცეფციაში ჩანს, ცოდნის გაზიარება UHC 2030-ის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულებაა, მაგრამ სამწუხაროდ, ხშირად ცოდნის გავრცელება მხოლოდ ინგლისურ ენაზე ხდება,  იშვიათად მოიაზრება ესპანური, ფრანგული, ჩინური ან რომელიმე სხვა ენა გაეროს ქვეყნების 6 ძირითადი ენიდან.“ განაცხადა გიორგი გოცაძემ. პლენარული შეხვედრის ვიდეო-ჩანაწერი ხელმისაწვდომია ბმულზე.

UHC 2030 განაგრძობს მუშაობას ქვეყნების მხარდასაჭერად, ჯანდაცვის სისტემების გაუმჯობესებისა და უნივერსალური ჯანდაცვის უზრუნველსაყოფად.

 

ახალი ამბები

სტატია: ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისებზე ეკონომიკური და ფინანსური ხელმისაწვდომობის ბარიერების კვლევა საქართველოში: პოლიტიკის ინფორმირება და მტკიცებულებების გამოყენება

ახალი სტატია საუბრობს ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისებზე ეკონომიკური და ფინანსური ხელმისაწვდომობის ბარიერების შესახებ საქართველოში და მიმოიხილავს შესაძლებლობებს, რომელიც რეფორმირებისთვის საჭირო სტრატეგიის განვითარებას დაეხმარება. სტატია ახლახანს გამოქვეყნდა საერთაშორისო რეფერირებად ჟურნალში BMC Health Services Research, კურაციოს მკვლევრების: ლელა სულაბერიძე, ივდითი ჩიქოვანი, მაია უჩანეიშვილი,…

ინტერვიუ თამარ სირბილაძესთან საქართველოში ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლების ზომასა და ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსით ინფიცირების რისკის შემცველი ქცევების შესახებ

ინტერვიუ ეყრდნობა საქართველოს 7 ქალაქში ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლებში  ბიომარკერის კომპონენტით ქცევაზე ზედამხედველობის ინტეგრირებული კვლევის უახლეს ტალღას. კვლევა მიზნად ისახავს შეაფასოს ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლებში აივ ინფექციის და C ჰეპატიტის ვირუსის გავრცელება, განსაზღვროს აივ ინფექციასთან მიმართებაში ძირითადი სარისკო ქცევები და მოიძიოს მტკიცებულებები…

საქართველოში ტუბერკულოზის სფეროში სამედიცინო პერსონალის  შედეგზე დაფუძნებული დაფინანსების მოდელის შემუშავება და შეფასება: ხარჯთეფექტიანობისა და გავლენის განსაზღვრა (RBF4TB)

შესავალი და მოკლე მიმოხილვა საერთაშორისო ფონდი კურაციო დედოფალ მარგარეტის სახელობის უნივერსიტეტთან (გაერთიანებული სამეფო), ლონდონის ჰიგიენისა და ტროპიკული მედიცინის სკოლასთან (გაერთიანებული სამეფო) და ანტვერპენის ტროპიკული მედიცინის ინსტიტუტთან (ბელგია) ერთად ახორციელებს კვლევას “სქართველოში ტუბერკულოზის მკურნალობის შედეგზე დაფუძნებული დაფინანსების მოდელის შემუშავება და შეფასება:…

ქცევაზე ზედამხედველობის კვლევა ბიომარკერის კომპონენტით საქართველოს ორ ძირითად ქალაქში მამაკაცებს შორის, რომელთაც სქესობრივი კონტაქტი აქვთ მამაკაცებთან, 2015

საერთაშორისო ფონდი კურაციო აგრძელებს ქცევაზე ზედამხედველობის კვლევების განხორციელებას აივ-ის გავრცელების თვალსაზრისით საკვანძო ჯგუფებში. კვლევა მიზნად ისახავს აივ ინფექციის  გავრცელების შეფასებას ამ ჯგუფებში; აივ ინფექციასთან მიმართებაში ძირითადი სარისკო ქცევების განსაზღვრას და ადვოკატირებისა და პოლიტიკის შემუშავებისათვის მტკიცებულებების გენერირებას. წინამდებარე კვლევა წარმოადგენს ბიომარკერის…

ჟურნალ BMC-ში გამოქვეყნდა საერთაშორისო ფონდ „კურაციოს“ მიერ საქართველოში ჩატარებული რანდომიზებული კვლევა – „იმუნიზაციის პროგრამაზე მხარდამჭერი მეთვალყურეობის როლის შედეგები“ .

ჟურნალ BMC-ის დანართში ”საერთაშორისო ჯანდაცვა და ადამიანის უფლებები 2009” საერთაშორისო ფონდ „კურაციოს“ და საერთაშორისო ექსპერტების კვლევითი სტატია „არათანაბარი მოცვა: უთანასწორობის გამოვლენა იმუნზაციის დონის გასაუმჯობესებლად მტკიცებულების დახმარებით“გამოქვეყნდა. კვლევა ჩატარდა კანადის საერთაშორისო იმუნიზაციის ინიციატივის მეორე ეტაპის (CIII2) ფარგლებში – ოპერაციული კვლევების გრანტები….

საერთაშორისო ფონდი კურაციო იწყებს სტიპენდიის პროგრამას ჯანდაცვის/ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის მართვის ფაკულტეტის საუკეთესო სტუდენტებისთვის

ხართ ჯანდაცვის/საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის დამამთავრებელი კურსის წარჩინებული სტუდენტი? თუ ასეა, უნიკალური შესაძლებლობა გეძლევათ მიიღოთ სტიპენდია 250 ლარის ოდენობით თვეში. 2009 წლიდან საერთაშორისო ფონდმა „კურაციომ“ დაიწყო სტიპენდიების გაცემა საქართველოს აკრედიტირებული უნივერსიტეტების, ჯანდაცვის ორგანიზაციის/საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის დამამთავრებელი კურსის წარჩინებული სტუდენტებისათვის….