ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენს იმუნიზაციის პროგრამის მიმდინარეობაზე და განსაზრავენ იმუნიზაციის სერვისების ღირებულებას მოლდავეთში

სერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი Vaccine აქვეყნებს სტატიას“ ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენას იმუნიზაციის პროგრამის მიმდინარეობაზე და განსაზღვრავენ იმუნიზაციის სერვისების ღირებულებას მოლდავეთში”. სტატიის თანაავტორები საერთაშორისო ფონდი კურაციოს ექსპერტები არიან.

კვლევა, რომელიც მოლდავეთში საერთაშორისო ფონდ კურაციოს მიერ ჩატარდა, არის ფართომასშტაბიანი კვლევის ნაწილი, რომელიც Bill & Melinda Gates Foundation-ის მხარდაჭერით განხორციელდა 6 ქვეყანაში. კვლევის მიზანს მოლდავეთში რუტინული იმუნიზაციის პროგრამის და იმუნიზაციის სერვისების მიწოდების ეკონომიკური ღირებულების ანალიზი წარმოადგენდა.

ამ დრომდე ძალიან მცირე რაოდენობის კვლევაა ჩაატარებული განვითარებად ქვეყნებში იმუნიზაციის პროგრამის შესრულებაზე მოქმედი და იმუნიზაციის სერვისების ღირებულების განმსაზღვრელი ფაქტორების გამოსავლენად. ჩვენი კვლევის მიზანს სწორედ ამ ინფორმაციული დეფიციტის შევსება წარმოადგენდა. კვლევის შედეგების ანალიზით გამოიკვეთა ფაქტორები, რომლებიც მოლდავეთში რუტინული იმუნიზაციის პროგრამის მიმდინარეობასა და იმუნიზაციის სერვისების ღირებულებაზე ახდენს გავლენას.

სტატია იხილეთ კურაციოს ResearchGate-ის გვერდზე.

ახალი ამბები