Category Archive for "სხვა"

მოკლე საჯარო პოლიტიკის ნარკვევის (Policy Briefs) მომზადების ხელოვნება

კვლევის შედეგად მოპოვებული მტკიცებულებების მაღალი ხარისხი პოლიტიკის შემუშავებაში მონაწილე პირების მიერ მათი გამოყენების უკიდურესად მნიშვნელოვანი წინაპირობაა. თუმცა მხოლოდ მონაცემების მაღალი ხარისხი არ კმარა. საჭიროა მათი სწორი კომუნიკაცია დამაჯერებლობის უზრუნველსაყოფად. 5-6 თებერვალს, საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაციების ალიანსი ესწრებოდა ტრენინგს მოკლე საჯარო პოლიტიკის…

წაიკითხე მეტი

საერთაშორისო ფონდ „კურაციოს“ წარმომადგენლები 2010 წლის ჯანდაცვის მსოფლიო საინფორმაციო ფორუმს დაესწრნენ

8-30 იანვარს, საერთაშორისო ფონდი „კურაციოს“ პროექტის მენეჯერები, ქალბატონი ქეთი გოგუაძე და ქალბატონი ივდით ჩიქოვანი ტაილანდში, ქალაქ ბანგკოკში გამართულ 2010 წლის ჯანდაცვის მსოფლიო საინფორამციო ფორუმზე საქართველოს ჯანდაცვის საინფორმაციო სისტემის გაძლიერების თაობაზე მოხსენებით გამოვიდნენ. ჯანდაცვის მსოფლიო საინფორმაციო ფორუმს მასპინძლობდა ჯანმრთელობის მაჩვენებლების ქსელი…

წაიკითხე მეტი

მტკიცებულებების მოძიება ინტერნეტის რესურსის გამოყენებით

“სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება კვლევის მტკიცებულებების პოლიტიკის შემუშავებაში გამოყენების ხელშეწყობის მიზნით” პროექტის განხორციელებით საერთაშორისო ფონდი „კურაციო“ მიზნად ისახავს განავითაროს სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების შესაძლებლობები ისეთი პოლიტიკის შემუშავებაში, რომელიც ა) მტკიცებულებაზეა დაფუძნებული ბ) ჯდება საქართველოს სოციალურ, ეკონომიკურ და კულტურულ კონტექსტში და გ) პასუხობს…

წაიკითხე მეტი

„ჯანდაცვის სისტემები 20/20“, 2006-2011

„ჯანდაცვის სისტემები 20/20“ (HS 20/20) წარმოადგენს ხუთ წლიან (2006-2011) თანამშრომლობის ხელშეკრულებას. პროექტს აფინანსებს აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID). პროექტის ფარგლებში იმ ქვეყნებს, რომლებიც USAID-ის დახმარებას იღებენ, სთავაზობენ თანადგომას პრობლემების გადასჭრელად შემდეგ სფეროებში: ჯანდაცვის მართვა, ფინანსები, ოპერაციები და შესაძლებლობების განვითარება. აღნიშნული…

წაიკითხე მეტი

პოლიტიკის და პოლიტიკის ციკლის ტრენინგის შეჯამება

საქართველოში გრძელ-ვადიანი რეფორმების წამოწყების შედეგად გაჩნდა დიდი მოთხოვნა მთავრობას, სამოქალაქო საზოგადოებას და მედიას შორის თანამშრომლობაზე მაღალი ხარისხის მტკიცებულებათა მოპოვების და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული სახელმწიფო პოლიტიკისადმი მზარდი მოთხოვნის უზრუნველყოფის მიზნით. საზოგადოებრივმა ორგანიზაცია „კურაციომ“, რომელიც მუდმივად ცდილობს განავითაროს არასამთავრობო ორგანიზაციების უნარი უზრუნველყონ მტკიცებულებები…

წაიკითხე მეტი

პირველადი ჯანდაცვის საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ICPC2) გამოყენების შესახებ ტრენინგის პირველი ეტაპის დასრულება აღინიშნა

2009 მაისის თვეში დაიწყო ტრეინინგების სერია, რომელიც მიზნად ისახავდა მონაწილეებს მიეღოთ ინფორმაცია ამბულატორიულ მომსახურებაში, პირველადი ჯანდაცვის საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ICPC2) გამოყენების შესახებ. 3 თვის მანძილზე ტრენინგის კურსი გაიარა 28 ჯანდაცვის ობიექტის 130-ზე მეტმა წარმომადგენელმა. 2009 24 ივლისს, საერთაშორისო ფონდმა „კურაციომ“, აშშ-ს…

წაიკითხე მეტი

თანამშრომლობა ჯანდაცვის სისტემის გარდაქმნისთვის საქართველოში – CoReform პროექტი, 2004-2009

2004 წელს აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს კავკასიის ოფისის ფინანსური მხარდაჭერით დაიწყო პროექტის „თანამშრომლობა ჯანდაცვის სისტემის გარდაქმნისთვის საქართველოში“ განხორციელება. პროექტი დასრულდა 2009 წლის სექტემბერში. პროექტის ფარგლებში საქრთველოს მთავრობას გაეწია ტექნიკური დახმარება საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის ეფექტიანობის და გამჭირვალობის გაუმჯობესების მიზნით. პროექტი მიზნად…

წაიკითხე მეტი

პირველადი ჯანდაცვის მომსახურების გაძლიერება აზერბაიჯანში

პირველადი ჯანდაცვის მომსახურების გაძლიერების პროექტი განხორციელდა 2005 წლის სექტემბრიდან – 2007 წლის სექტემბრამდე ორგანიზაციათა კონსორციუმის მიერ, რომელსაც სათავეში საერთაშორისო სამედიცინო კორპუსი ედგა. პროექტი განხორციელდა Abt. Associates Inc.-თან, საერთაშორისო ფონდ„კურაციოსთან“ და ჯონ ჰოპკინსის უნივერსიტეტის ბლუმბერგის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სკოლის კომუნიკაციის პროგრამების ცენტრთან…

წაიკითხე მეტი

სათემო ინვესტირების პროგრამა – დასავლეთი

„სათემო ინვესტირების პროგრამა – დასავლეთი“ დააფინანსა „ბრიტიშ პეტროლიუმმა“/“ქეა ინტერნეიშენალმა“. პროგრამა განხორციელდა 2003 წლის მარტიდან 2005 წლის დეკემბრამდე შემდეგ ორგანიზაციებთან პარტნიორობით: “ქეა ინტერნეიშენალი“, “კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი” (ICCN), „ტექნიკური დახმარება საქართველოში“ (TAG), კონსტანტა და საერთაშორისო ფონდი „კურაციო“. პროექტის ფარგლებში…

წაიკითხე მეტი

სათემო ინვესტირების პროგრამა – აღმოსავლეთი

„სათემო ინვესტირების პროგრამა – აღმოსავლეთი დააფინანსა „ბრიტიშ პეტროლიუმმა“/“მერსი ქორმა“. პროგრამა განხორციელდა 2003 წლის მარტიდან 2005 წლის თებერვლამდე შემდეგ ორგანიზაციებთან პარტნიორობით: „მერსი ქორი“, ელკანა, ორგანიზაცია „ტექნიკური დახმარება საქართველოში“, კონსტანტა და საერთაშორისო ფონდი „კურაციო“. პროექტის ფარგლებში საერთაშორისო ფონდი „კურაციო“ პასუხს აგებდა ჯანდაცვის…

წაიკითხე მეტი