ეკა თადუმაძე
ფინანსურ/ადმინისტრაციული ასისტენტი

ეკა თადუმაძე 2007 წლიდან კურაციოს გუნდის წევრია. იგი უზრუნველყოფს ფინანსურ ანგარიშგებას დონორებთან და ადგილობრივ ორგანიზაციებთან, რაც მოიცავს შემოსავლებისა და ხარჯების აღრიცხვას. ეკა პროექტების მართვის მაგისტრი და ეკონომიკის დოქტორია. მას გააჩნდა სხვადასხვა ორგანიზაციებში მუშაობის 6 წლიანი სამუშაო გამოცდილება, ბუღალტრის, კონტრაქტებისა და შესყიდვების მენეჯერის პოზიციებზე.