ნათია რაზმაძე
ოფისის მენეჯერი

ნათია რაზმაძე კურაციოს გუნდს 2011 წლიდან შეუერთდა. ნათიას მოვალეობებში შედის ადამიანური რესურსების მართვასთან დაკავშირებული საკითხები. მას ურთიერთობა აქვს ორგანიზაციის თანამშრომლებთან და ეხმარება მათ ყოველდღიური საჭიროებების მოგვარებაში. იგი უზრუნველყოფს ოფისის გამართულად მუშაობას.
Linkedin