საერთაშორისო ფონდი კურაციოს გუნდის ძალისხმევით შემუშავდა პლატფორმა მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკის ხელშეწყობისთვის, რომელიც ჯანდაცვის პოლიტიკისა და სისტემების კვლევის ალიანსის მიერ დაფინანსებული პროექტის – პოლიტიკის საინფორმაციო პლატფორმა – ფარგლებში განხორციელდა.

პოლიტიკისა და სისტემების კვლევის ალიანსი მხარს უჭერს ზემოხსენებული პროექტის პილოტირებას, რაც გულისხმობს პოლიტიკის შემქმნელებისა და გადაწყვეტილებების მიმღები პირებისთვის საინტერესო თემებზე რელევანტური, სანდო, ადვილად ხელმისაწვდომი და დროული ინფორმაციის მიწოდებას.

პლატფორმაზე ზოგადად შესაძლებელია განთავსდეს მტკიცებულებები, რომლებიც მომდინარეობს საქართველოს, მისი მეზობელი ქვეყნების და მსოფლიო მასშტაბით დაგროვებული გამოცდილებიდან. პლატფორმის შიგთავსი პასუხობს იმ პრიორიტეტებს, რომლებიც ჯანდაცვის სისტემის წინაშე დგება.

სადღეისოდ ამ პროექტის ფარგლებში მომზადებულია ოთხი მიმოხილვა, შესაბამისი ბიბლიოგრაფიით.

პირველი მიმოხილვა წარმოგვიდგენს მტკიცებულებებს შედეგზე დაფუძნებული დაფინანსების სქემების გამოყენების თაობაზე პირველადი ჯანდაცვის, განსაკუთრებით იმუნიზაციის სერვისების გაუმჯობესების მიზნით, რომლებიც მომდინარეობს დაბალი და საშუალოზე-დაბალი შემოსავლების ქვეყნებში დაგროვებული გამოცდილებიდან. მტკიცებულებების ნაკრები ეფუძნება უახლეს სამეცნიერო ლიტერატურას (სტატიები, კვლევითი ანგარიშები) და სამიზნე აუდიტორიად მოიაზრებს პოლიტიკის შემქმნელებს, ჯანდაცვის დაწესებულებების მენეჯერებს და ყველა დაინტერესებულ პირს, ვისაც სურს ჯანდაცვაში შედეგზე დაფუძნებული დაფინანსების სქემების გამოყენების თვალსაზრისით ცოდნის გაღრმავება. წაიკითხეთ დოკუმენტები სრულად:

ბიბლიოთეკაში თავმოყრილ ლიტერატურაზე წვდომისთვის მიჰყევით ბმულს, დარეგისტრირდით Zotero-ს გვერდზე და შეუერთდით ჯგუფს.

მეორე მიმოხილვა ეფუძნება შედეგზე დაფუძნებული დაფინანსების (RBF) მოდელის ხარჯებზე არსებულ ლიტერატურას. წაიკითხეთ დოკუმენტი სრულად.

ბიბლიოთეკაში თავმოყრილ ლიტერატურაზე წვდომისთვის მიჰყევით ბმულს, დარეგისტრირდით Zotero-ს გვერდზე და შეუერთდით ჯგუფს.

მესამე მიმოხილვის თემაა ჯანდაცვის ხარჯების შეკავების სტრატეგიები. იგი ძირითადად განვითარებული ქვეყნების გამოცდილებას ეფუძნება, თუმცა აქტუალურია საშუალო შემოსავლების მქონე ქვეყნებისთვის, სადაც ჯანდაცვის ხარჯების ზრდა აღინიშნება. გეაცანით პრეზენტაციას სრულად.  

ბიბლიოთეკაში თავმოყრილ ლიტერატურაზე წვდომისთვის მიჰყევით ბმულს, დარეგისტრირდით Zotero-ს გვერდზე და შეუერთდით ჯგუფს.

მეოთხე მიმოხილვის თემაა ჯანდაცვის ხარჯების მონიტორინგი  ჯანდაცვის ინდიკატორების ანალიზის გზით. იგი წარმოგვიდგენს ინდიკატორების შერჩევის პრინციპებს და გვაწვდის რამდენიმე მაღალი და საშუალო შემოსავლის ქვეყნის მაგალითს. მიმოხილვა განკუთვნილია ჯანდაცვის პროგრამების მენეჯერებისა და გადაწყვეტილების მიმღები პირებისთვის. წაიკითხეთ დოკუმენტი სრულად:

ბიბლიოთეკაში თავმოყრილ ლიტერატურაზე წვდომისთვის მიჰყევით ბმულს, დარეგისტრირდით Zotero-ს გვერდზე და შეუერთდით ჯგუფს.

მეხუთე მიმოხილვა წარმოგვიდგენს მტკიცებულებების შეჯამებას დედათა ჯანმრთელობის სერვისების ხარჯებზე. დოკუმენტი ასევე მოიცავს საკეისრო კვეთების გადაჭარბებულ გამოყენებასთან დაკავშირებული ხარჯების შეკავების მოკლე მიმოხილვას. დოკუმენტი განკუთვნილია ჯანდაცვის პროგრამების მენეჯერების, გადაწყვეტილების მიმღები პირებისა და დაწესებულებს მენეჯერებისთვის. ბიბლიოთეკაში თავმოყრილ ლიტერატურაზე წვდომისთვის მიჰყევით ბმულს, დარეგისტრირდით Zotero-ს გვერდზე და შეუერთდით ჯგუფს.