ანგარიში 15 წლიანი მუშაობის შესახებ

15 წლის საიუბილეო პუბლიკაცია ასახავს 1994 წლის შემდეგ ჯანდაცვის სფეროში საერთაშორისო ფონდი „კურაციოს“ ძირითად მიღწევებს, ნათელს ჰფენს ფონდის მიერ სფეროს განვითარებაში შეტანილ წვლილს. მასში აგრეთვე ასახულია ფონდის მომავალი გეგმები. გამოქვეყნდა 2009 წლის დეკემბერში.