‘რუსთავი 2’-აივ/შიდსის გავრცელება და ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლები, როგორც ინფიცირების რისკ ჯგუფი 2010

სიუჟეტი მოგვითხრობს კურაციოსა და დაავადებათა კონტროლის ცენტრის მიერ განხორციელებული კვლევის შედეგების შესახებ, რომელიც აივ ინფექციის გავრცელებას და ასევე, ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლებში აივით ინფიცირების რისკებს შეისწავლიდა.