ჯანდაცვის სისტემის რესურსცენტრი

ჯანდაცვის სისტემის რესურსცენტრი ტექნიკურ დახმარებას უწევს და აწვდის ინფორმაციას ღარიბ მოსახლეობაზე ორიენტირებულ ჯანდაცვის პოლიტიკაზე, დაფინანსებაზე და მომსახურებაზე გაერთიანებული სამეფოს საერთაშორისო განვითარების დეპარტამენტს და საერთაშორისო და ადგილობრივ პარტნიორებს. პროექტი განხორციელდა 2002–2005 წლებში. ჯანდაცვის სისტემის რესურსცენტრის მომსახურებას უზრუნველყოფს შვიდი პარტნიორი ორგანიზაციისგან შემდგარი საერთაშორისო კონსორციუმი, რომელიც აერთიანებს კვლევებისა და მუშაობის შედეგად დაგროვილი ცოდნას ეროვნულ და საერთაშორისო ჯანდაცვის პოლიტიკის საკითხებზე და სისტემის განვითარებაზე:

• აღა ხანის ჯანდაცვის მომსახურება, საზოგადოებრივი განყოფილება, კენია;
• Centre de Recherchers et d’Etudes pour le Developpement de la Sante (CREDES), France;
• საერთაშორისო ფონდი „კურაციო“; საქართველო;
• ჰარვარდის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სკოლის საერთაშორისო ჯანდაცვის სისტემების ჯგუფი; აშშ;
• განვითარების კვლევების ინსტიტუტი, გაერთიანებული სამეფო;
• ჯანდაცვის სექტორის განვითარების ინსტიტუტი, გაერთიანებული სამეფო;
• ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ინსტიტუტი (IPS). ჯანდაცვის სისტემის რესურსცენტრი მუშაობს ეროვნულ, რეგიონულ და საერთაშორისო ინიციატივებზე ჯანდაცვის სისტემის შესაძლებლობის გაზრდის მიზნით, რათა ხელი შეუწყოს ღარიბი მოსახლეობის ჯანდაცვის მომსახურების ხელმისაწვდომას განვითარებად ქვეყნებში.

იხილეთ დამატებითი ინფორმაცია.