Category Archive for "ჯანდაცვის სისტემების კვლევა"

ბარომეტრის კვლევა: ფარმაცევტული სექტორის მდგომარეობა საქართველოში

კვლევის მთავარი მიგნება და მნიშვნელოვანად პოზიტიური დასკვნაა, რომ ფარმაცევტული პროდუქტების ინფლაციის დონის ბოლოდროინდელი მაჩვენებლები, ახლად განხორციელებული რეფორმების, კერძოდ, თურქეთიდან წამლის პარალელური იმპორტის დაშვების და რეფერენტული ფასწარმოქმნის დანერგვის შესაძლო დადებით შედეგებზე მიუთითებს. კვლევის შედეგები დეტალურად იხილეთ დოკუმენტში:

წაიკითხე მეტი

კვლევის ანგარიში: ჯანდაცვის სისტემის პერსპექტივები ტუბერკულოზის გამოვლენასა და მკურნალობაზე

საქართველოში Covid 19-პანდემიისას: ჯანდაცვის სისტემის პერსპექტივები ტუბერკულოზის გამოვლენასა და მკურნალობაზე“. ანგარიშში შესწავლილია, თუ რა ცვლილებები განიცადა ტუბერკულოზის ეროვნულმა პროგრამამ კოვიდ-19 პანდემიის დროს: რა გავლენა იქონია პანდემიამ ტუბერკულოზის გამოვლენისა და მკურნალობის მაჩვენებლებზე. კვლევის მიზანი იყო, პასუხი გაეცა ორ ძირითად კითხვაზე.

წაიკითხე მეტი

საქართველოში უცხოელი ვიზიტორების მხრიდან მომავალი ტუბერკულოზის გავრცელების რისკების შეფასება და საერთაშორისო გამოცდილებაზე დაყრდნობით ამ რისკების შემცირების შესაძლო მექანიზმები

საერთაშორისო ფონდ კურაციოს მკვლევართა ჯგუფი, აქვეყნებს კვლევის ანგარიშს „უცხოელი ვიზიტორების მხრიდან მომავალი ტუბერკულოზის ინფექციის გავრცელებისრისკების შეფასება და მოწინავე საერთაშორისო გამოცდილებაზე დაყრდნობით ამრისკების შემცირების მექანიზმების შეთავაზება“

წაიკითხე მეტი

საქართველოს იმუნიზაციის ეროვნული პროგრამისთვის შედეგების შენარჩუნება კვლავ გამოწვევად რჩება

საქართველოს გამოცდილების ანალიზი გვიჩვენებს ზოგიერთ მნიშვნელოვან გაკვეთილს, და მოიცავს  იმუნიზაციის პროცესის ხელშემწყობ ფაქტორებსა და პოტენციურ რისკებს პროგრამული და ფინანსური მდგრადობისთვის.

წაიკითხე მეტი

ნარკოტიკის შემოწმება – ზიანის შემცირების ეროვნული პასუხის მნიშვნელოვანი ნაწილი

საჭირო ხდება დაინერგოს ზიანის შემცირების უახლესი ინტერვენციები და მათი სამიზნე გახდეს არაინექციური და რეკრეაციული ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარება,  დაინერგოს ნარკოტიკული საშუალებების შემოწმების სერვისები (DCS).

წაიკითხე მეტი

COVID-19 ეპიდემიის მიღწევები და გამოწვევები საქართველოში: მკვლევართა ჯგუფის რამოდენიმე მოსაზრება No 3

22 აპრილს ჩვენმა გუნდმა გაგიზიარათ მოსაზრებები ეპიდემიიის მიმდინარეობაზე, როდესაც 10 დღიანი პროგნოზით მაისის დასაწყისისთვის შემთხვევების ზრდას 1000-მდე ვვარაუდობდით. საბედნიეროდ ვირუსის ზრდა ქვეყანაში შენელდა და 17 მაისის მდგომარეობით სულ 695 დადასტურებული შემთხვევა დაფიქსირდა. დროა შევაჯამოთ გასული პერიოდი და შემდგომ ნაბიჯებზე გამოვთქვათ მოსაზრება.

წაიკითხე მეტი

მოსახლეობის მობილობის ტრენდი და COVID-19-ის გავრცელება: ვაგრძელებთ დაკვირვებას სოციალური დისტანცირების შედეგებზე

ანგარიშში ნაჩვენებია მობილობის ცვლილების ტრენდი სხვადასხვა სოციალური აქტივობის მიხედვით, როგორიცაა გართობა, დასვენება, ვაჭრობა, ტრანსპორტირება, ასევე აქტივობა ოფისებში/სამუშაო ადგილებზე და საცხოვრებელ სახლებში. 

წაიკითხე მეტი

COVID19 ეპიდემიის შემაკავებელი ღონისძიებები და მათი შედეგები საქართველოში

დოკუმენტი შეისწავლის შემაკავებელი ღონისძიებების გავლენას COVID19-ის შემთხვევების დღიურ ზრდის ტემპზე და გამოაქვს დასკვნები საქართველოში მოქმედი შემაკავებელი ღონისძიებების ეფექტიანობის შესახებ.

წაიკითხე მეტი

სოციალური დისტანცირების წინასწარი შედეგები 29 მარტის მდგომარეობით

Google-მა დაიწყო რეგულარული ანგარიშების მომზადება იმის შესახებ თუ როგორ შეცვალა COVID-19-ის წინააღმდეგ დაწესებულმა კარანტინმა გლობალურად მილიონობით ადამიანის ყოველდღიური ქცევა.

ამ მონაცემებზე დაყრდნობით საერთაშორისო ფონდმა კურაციომ შეაფასა, რას მიაღწია საქართველომ სოციალური დისტანცირებით 29 მარტის მდგომაროებით.

წაიკითხე მეტი

სწრაფი მიმოხილვების დანერგვა ჯანდაცვის პოლიტიკის შემუშავების პროცესში

საერთაშორისო ფონდი კურაციო მიმდინარე წლის 25 ივლისიდან ახორციელებს ჯანდაცვის პოლიტიკის და სისტემების კვლევის ალიანსის (AHPSR) მიერ ინიცირებული პროექტს ‘სწრაფი მიმოხილვების დანერგვა ჯანდაცვის პოლიტიკის შემუშავების პროცესში’.

წაიკითხე მეტი