Category Archive for "პირველადი ჯანდაცვა"

კვლევის ანგარიში: ჯანდაცვის სისტემის პერსპექტივები ტუბერკულოზის გამოვლენასა და მკურნალობაზე

საქართველოში Covid 19-პანდემიისას: ჯანდაცვის სისტემის პერსპექტივები ტუბერკულოზის გამოვლენასა და მკურნალობაზე“. ანგარიშში შესწავლილია, თუ რა ცვლილებები განიცადა ტუბერკულოზის ეროვნულმა პროგრამამ კოვიდ-19 პანდემიის დროს: რა გავლენა იქონია პანდემიამ ტუბერკულოზის გამოვლენისა და მკურნალობის მაჩვენებლებზე. კვლევის მიზანი იყო, პასუხი გაეცა ორ ძირითად კითხვაზე.

წაიკითხე მეტი

შესრულებაზე დაფუძნებული ანაზღაურების გავლენა სამედიცინო სერვისების მიმწოდებლებში პირველადი ჯანდაცვის სერვისების მოხმარებასა და ხარისხზე საშუალო და მაღალი შემოსავლების მქონე ქვეყნებში

პირველადი ჯანდაცვის გაუმჯობესების მიზნით, საქართველოს პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტმა მიმართა საერთაშორისო ფონდ კურაციოს მკვლევართა გუნდს მტკიცებულებების სინთეზის დოკუმენტის შემუშავების თხოვნით, მტკიცებულებაზე დაფუძნებული გადაწყვეტილების მიღების მიზნით.

წაიკითხე მეტი

COVID-19 ეპიდემიის გამოწვევები საქართველოში: მკვლევართა ჯგუფის რამოდენიმე მოსაზრება

ამ დოკუმენტის მიზანია 12 აპრილის მდგომარეობით საქართველოში COVID-19-ის ეპიდემიის მიმდინარეობის ტენდენციები გაანალიზდეს და  გარკვეული დასკვნები გაკეთდეს, რაც ალბათ მომავალში გასატარებელ ღონისძიებებზე საუბრისასდაგვეხმარება.

წაიკითხე მეტი

პირველადი ჯანდაცვა საქართველოში: საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ამოქმედებიდან 6 წლის შემდეგ

დოკუმენტი ხაზს უსვამს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის როლს მოსახლეობისთვის სამედიცინო სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებაში თუმცა ასევე ასკვნის, რომ პირველად ჯანდაცვაში არსებული გამოწვევების დასაძლევად საჭიროა დარგის პრიორიტეტიზაცია და პროგრამული მართვის გაუმჯობესება.

წაიკითხე მეტი

ჯანდაცვის სფეროს გამოწვევა – პირველადი ჯანდაცვა, ბარომეტრის მე-12 ტალღა

ამბულატორიულ მომსახურებაზე სახელმწიფო დანახარჯი გაორმაგდა, თუმცა ჯანდაცვაზე სახელმწიფო დანახარჯებში ამბულატორიულ მომსახურებაზე დანახარჯის წილი 2016 წლის შემდეგ ფაქტობრივად არ იცვლება და მთელი ჯანდაცვის სახელმწიფო ხარჯის მხოლოდ მეოთხედს შეადგენს,

წაიკითხე მეტი

პირველადი ჯანდაცვის სისტემების (PRIMASYS) კვლევა: საქართველოს გამოცდილების შესწავლა

საერთაშორისო ფონდმა კურაციომ საქართველოში პირველადი ჯანდაცვის სისტემის (PRIMASYS) კვლევა განახორციელა. PRIMASYS-ის ანგარიში მიმოიხილავს პირველადი ჯანდაცვის სისტემის (პჯდ) ძირითად ასპექტებს, მათ შორის პოლიტიკის შემუშავებასა და დანერგვას, დაფინანსებას, პირველადი ჯანდაცვის სერვისების ინტეგრირებას ჯანდაცვის სისტემაში, ხედვას, პჯდ სერვისების ხარისხს და მოცულობას, მმართველობას და ორგანიზებას, ასევე სისტემის მონიტორინგს და შეფასებას.

წაიკითხე მეტი

სტატია: ამბულატორიული სერვისების გამოყენებასთან დაკავშირებული ფაქტორების კვლევა

საერთაშორისო ფონდმა კურაციომ გაანალიზა  ჯანმრთელობის სერვისების მოხმარების და დანახარჯების კვლევის ორი ტალღა, რომელსაც ჯანდაცვის სამინისტრო ატარებს WHO-ს და მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით. ჩვენ შევისწავლეთ თუ რა ფაქტორები ახდენს გავლენას ამბულატორიული სერვისების გამოყენებაზე საქართველოში. გამოვლინდა რამდენიმე საინტერესო მიგნება, რომელიც მნიშვნელოვანი იქნება მოსახლეობისთვის…

წაიკითხე მეტი

საქართველოს ჯანდაცვის სფეროს ბარომეტრი, მეექვსე ტალღა

საერთაშორისო ფონდი კურაციო აგრძელებს ჯანდაცვის სფეროში მიმდინარე პროცესებზე დაკვირვებას და ჯანდაცვის სფეროს ბარომეტრის მეექვსე ტალღაში აფასებს მიმდინარე მოვლენებს. ჯანდაცვის სფეროს ბარომეტრის მიგნებები კვლევაში მონაწილე ექსპერტებისა და დარგის სპეციალისტების ნააზრევს ეყრდნობა და ამავდროულად დარდება სხვა (ანგარიშში მითითებული) წყაროების მიერ წარმოდგენილ სტატისტიკას, ჯანდაცვის სფეროში…

წაიკითხე მეტი

ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენს იმუნიზაციის პროგრამის მიმდინარეობაზე და განსაზრავენ იმუნიზაციის სერვისების ღირებულებას მოლდავეთში

სერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი Vaccine აქვეყნებს სტატიას“ ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენას იმუნიზაციის პროგრამის მიმდინარეობაზე და განსაზღვრავენ იმუნიზაციის სერვისების ღირებულებას მოლდავეთში”. სტატიის თანაავტორები საერთაშორისო ფონდი კურაციოს ექსპერტები არიან. კვლევა, რომელიც მოლდავეთში საერთაშორისო ფონდ კურაციოს მიერ ჩატარდა, არის ფართომასშტაბიანი კვლევის ნაწილი, რომელიც Bill &…

წაიკითხე მეტი

ჯანდაცვის სერვისების უტილიზაცია და დანახარჯები, ქრონიკული და მწვავე მდგომარეობის პაციენტებისთვის საქართველოში: არის თუ არა პროგრამის სარგებელი დიზაინის შესაბამისი

საერთაშორისო რეფერირებადმა ჟურნალმა BMC Health Services Research გამოაქვეყნა სტატია „ჯანდაცვის სერვისების უტილიზაცია და დანახარჯები, ქრონიკული და მწვავე მდგომარეობის პაციენტებისთვის საქართველოში: არის თუ არა პროგრამის სარგებელი დიზაინის შესაბამისი “. სტატიის ავტორები საერთაშორისო ფონდი კურაციოს და ლონდონის ჰიგიენისა და ტროპიკული მედიცინის სკოლის…

წაიკითხე მეტი