Category Archive for "სხვა"

ახალი ბარომეტრი – კვლევა ფარმაცევტული სექტორის შესახებ

საერთაშორისო ფონდი კურაციო აქვეყნებს ახალ ბარომეტრს, კვლევას
ფარმაცევტული სექტორის შესახებ. კვლევის მიზანია შეისწავლოს ინფლაციის
დონის მაჩვენებელი ჯანმრთელობის დაცვის ჯგუფზე ფარმაცევტულ
პროდუქტებზე აქცენტით.

წაიკითხე მეტი

COVID-19 პანდემიის გავლენა ახალგაზრდების ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე

COVID-19-ის პანდემიამ დიდი გავლენა იქონია მოსახლეობის ფსიქიკურ ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობაზე მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. პანდემიის დაწყებიდან ორი წლის შემდეგაც კი, მსოფლიოს მოსახლეობის, განსაკუთრებით კი ბავშვებისა და ახალგაზრდების ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე გავლენა აშკარა და დრამატულია.

წაიკითხე მეტი

ახალი სტატია: „საქართველოში ახალგაზრდების ტრანსდიაგნოსტიკური ფსიქოსოციალური პრევენცია-ინტერვენციის სერვისი: ეფექტურობის კვლევის ადრეული შედეგები“

Mental health and psychosocial prevention and support services for young people in the Republic of Georgia have been extremely limited, leaving a wide treatment and care gap.

წაიკითხე მეტი

რა დაავადება ჭირს ქვეყნის ფარმაცევტულ სექტორს და რა შეიძლება იყოს მისი საშველი?

სამეცნიერო ლიტერატურა მიუთითებს, რომ გარე რეფერენტული ფასწარმოქმნის პოლიტიკა მედიკამენტებზე ფასებს ამცირებს და ასევე ამცირებს მოსახლეობის და/ან მთავრობის დანახარჯებს.

წაიკითხე მეტი

სოციალური დისტანცირების წინასწარი შედეგები 29 მარტის მდგომარეობით

Google-მა დაიწყო რეგულარული ანგარიშების მომზადება იმის შესახებ თუ როგორ შეცვალა COVID-19-ის წინააღმდეგ დაწესებულმა კარანტინმა გლობალურად მილიონობით ადამიანის ყოველდღიური ქცევა.

ამ მონაცემებზე დაყრდნობით საერთაშორისო ფონდმა კურაციომ შეაფასა, რას მიაღწია საქართველომ სოციალური დისტანცირებით 29 მარტის მდგომაროებით.

წაიკითხე მეტი

სტატია: აივ-ინფექციიის პრევალენტობა და რისკ ფაქტორები ინექციური ნარკოტიკის მომხმარებლებელთა შორის, საქართველოში

კვლევამ სტატისტიკურად სარწმუნო კავშირები გამოავლინა აივ-ინფექციის პოზიტიურ სტატუსსა და ნარკოტიკების მოხმარების ისტორიას, პირველი ინექციის ასაკს, უსაფრთხო სქესობრივ ქცევასა და პრევენციული პროგრამებით მოცვას შორის.

წაიკითხე მეტი

გაიგეთ მეტი სამეცნიერო სტატიის განხილვის და გამოქვეყნების პროცესის შესახებ

ონლაინ სემინარების უფასო კურსი უკვე მიმდინარეობს
სამეცნიერო პუბლიკაცია ჟურნალში კვლევის შედეგების გაზიარების მნიშვნელოვანი ფორმაა, მაგრამ პუბლიკაციის შეფასება (Peer review) და გამოქვეყნება ხშირად რთულ და დამღლელ პროცესად იქცევა. ამ პროცესზე ბუნდოვანი წარმოდგენების ნათელსაყოფად, BioMed Central და ჯანდაცვის მსოფლიო სისტემები (HSG), რომლის სამდივნოს საერთაშორისო ფონდი კურაციო მართავს, გთავაზობთ ონლაინ სემინარების

წაიკითხე მეტი

საზოგადოებრივი ფაქტორების გავლენის შეფასება დევნილების ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე საქართველოში, 2011-2012

კვლევით პროექტი ”საზოგადოებრივი ფაქტორების გავლენის შეფასება დევნილების ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე საქართველოში” განახორციელდა საერთაშორისო ფონდი ”კურაციოს” მიერ, ლონდონის ჰიგიენის და ტროპიკული მედიცინის სკოლასთან თანამშრომლობით (ბაიარდ რობერტსი, პროფ. მარტინ მაკი და პროფ. ვიკრამ პატელი და ქ-ნი ნინო მახაშვილი). პროექტი დაფინანსებული იყო Wellcome Trust-ის…

წაიკითხე მეტი

ახლოვდება საბუთების მიღების ბოლო ვადა კურაციოს სახელობის სტიპენდიის პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად

საერთაშორისო ფონდი ”კურაციო” (www.curatiofoundation.org) აცხადებს სტიპენდიის პროგრამას 2012-2013 წლებისთვის. საბუთები მიიღება 15 ივნისამდე. ვის შეიძლება მიენიჭოს? სტიპენდია მიენიჭება სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტს, რომელიც სწავლობს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მენეჯმენტის ან ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამაზე. რა დაფინანსდება და რა სახით: • სტიპენდია გაიცემა ერთ…

წაიკითხე მეტი

სტაჟირების შესაძლებლობა საერთაშორისო ფონდ ”კურაციოში”

სტაჟირების შესაძლებლობა საერთაშორისო ფონდ ”კურაციოში” საერთაშორისო ფონდი ”კურაციო” მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებს იწვევს სტაჟირების პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად. 2002 წლიდან, ფონდში სტაჟირება გაიარეს სტუდენტებმა მსოფლიოს წამყვანი უნივერსიტეტებიდან, როგორიცაა ჯონს ჰოპკინსის უნივერსიტეტი, იელი, ლონდონის ჰიგიენისა და ტროპიკული მედიცინის სკოლა და ა.შ. 2011-2012…

წაიკითხე მეტი