გაზეთი ‘რეზონანსი’-დევნილთა 24%-ს პოსტტრავმული აშლილობა აქვს, 14%-ს-დეპრესია.

გაზეთი ‘რეზონანსის’ სტატია საერთაშორისო ფონდი კურაციოს კვლევაზე ომით დაზარალებული მოსახლეობის ფსიქიკურ ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ.