გამოცემა ‘ლიბერალი’ – არ მინდა ვიცოდე სიმართლე – ნებისმიერი საშუალო სტატისტიკური ნარკომანი, შესაძლოა აივინფიცირებული იყოს, რუსუდან რუხაძე, 2010

სტატიაში საუბარია კვლევის მიგნებებზე, რომელიც საერთაშორისო ფონდმა ”კურაციომ” განახორციელა. კვლევაში შესწავლილია აივ ინფექციის გავრცელება და ინფიცირების სარისკო ქცევა ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლებში. სტატიაში მოთხრობილია ბათუმში მცხოვრები ნარკოტიკის მომხმარებელი ადამიანის ისტორია.