გამოცემა ლიბერალი ომით დაზარალებული მოსახლეობის ფსიქიკურ ჯანმრთელობის კვლევაზე, 2013

ომით დაზარალებული მოსახლეობის ფსიქიკურ ჯანმრთელობის კვლევაზე იხილეთ, გამოცემა “ლიბერალის” სტატია “დეპრესია, შფოთვა, სტრესული აშლილობა – დევნილი მოსახლეობა და ფსიქიკური ჯანმრთელობა”