გამოცემა ‘ლიბერალი’- სწორი გადაწყვეტილებების ილუზია, თიკო ცომაია, 2011

სტატია 2010 წელს ჯანდაცვაში პრეზიდენტის ინიციატივით გატარებულ ცვლილებებს აანალიზებს და აფასებს ამ ინიციატივის დადებით და უარყოფით მხარეებს. რა იცვლება მოქალაქეებისთვის და რამდენად სისტემურია ჯანდაცვის გაუმჯობესების მცდელობა.

სტატიაში საუბარია პრეზიდენტისა და პრემიერ მინისტრის ახალ ინიციატივაზე, რომელიც სამ სიახლეს ითვალისწინებს: პირველი – 3 თვის მანძილზე სადაზღვევო კომპანიებმა მთავრობასთან ხელშეკრულებები უნდა გააფორმონ და რეგიონებში საავადმყოფოების მშენებლობის ვალდებულება უნდა აიღონ; მეორე-ახალი სადაზღვევო პაკეტის მფლობელების დაზღვევის ვადა ერთი წლიდან სამ წლამდე უნდა გაიზარდოს; მესამე-მედიკამენტის შეძენისას სახელმწიფომ წამლის ღირებულების 50 პროცენტი უნდა დააფინანსოს იმ პირებისთვის, რომლებიც უმწეოთა პროგრამაში ირიცხებიან. სტატიაში მოყვანილია ექსპერტთა შეფასებები ამ ახალი ინიციატივის მიმართ.

გთხოვთ იხილოთ სტატია გვერდი 1, გვერდი 2.