რუსთავი 2-საერთაშორისო ფონდი კურაციო თსსუ-ს სტუდენტს აჯილდოვებს, 2009

საერთაშორისო ფონდი კურაციო 2009 წლიდან ყოველწლიურად გადასცემს ფონდის სახელობის სტიპენდიას ჯანდაცვის სფეროს მაგისტრანტს, რომელსაც კონკურსის ფარგლებში მოწვეული მიუკერძოებელი ჟიური ავლენს. იხილეთ სიუჟეტი პირველი დაჯილდოვების შესახებ.