ცენტრალურ აზიაში აივ ინფექცია/შიდსის გავრცელების კვლევა

ცენტრალურ აზიაში აივ ინფექციის/შიდსის გავრცელების კვლევის (ტაჯიკეთი, უზბეკეთი, ყირგიზეთი, თურქმენეთი, ყაზახეთი) პროექტი შეიმუშავეს და მართავდნენ ლონდონის „იმპერიალ კოლეჯის“ კონსულტანტები (აივ ინფექცია/შიდსის გავრცელების კვლევა ცენტრალურ აზიაში – აპრილი-ივნისი 2004) საერთაშორისო ფონდ „კურაციოსთან“ ერთად. კვლევის ფარგლებში გამოკვლეული იქნა ოთხი ეპიდემიის გავრცელება (აივ ინფექცია, სგგდ, ტუბერკულოზი და ნარკოტიკების მოხმარება). კვლევის შედეგად გამოვლინდა რეგიონში დაავადებების გავრცელების უმთავრესი მიზეზები, რომლებიც რეგიონების ქვეყნების მიერ ერთობლივად უნდა აღმოიფხვრას. კვლევის შედეგების საფუძველზე ექსპერტებმა შეიმუშავეს რეკომენდაციები ცენტრალური აზიის ქვეყნების მთავრობებისთვის რეგიონში აივ ინფექციის/შიდსის კონტროლის პროგრამებთან დაკავშირებით.