ჯანდაცვა გარდამავალ პერიოდში: დსთ-ს ქვეყნებში მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და ჯანდაცვის პოლიტიკის ტენდენციები

ჯანდაცვა გარდამავალ პერიოდში: დსთ-ს ქვეყნებში მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და ჯანდაცვის პოლიტიკის ტენდენციები
პროექტი “ჯანდაცვა გარდამავალ პერიოდში: დსთ-ს ქვეყნებში მოსახლეობის ჯანრმრთელობისა და ჯანდაცვის პოლიტიკის ტენდენციები” (“HITT-CIS”) ევროკომისიის დაფინანსებით ხორციელდება (DG Research – FP7).

პროექტი ითვალისწინებს ფართომასშტაბიანი საერთაშორისო კვლევის განხორციელებას დსთ-ს ქვეყნებში, რომელიც ათ პოსტსაბჭოთა ქვეყანაში შეისწავლის მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის და დაავადებათა სოციო-ეკონომიკურ ტვირთის გრძელვადიან ტენდენციებს; ასევე საცხოვრებელ პირობებს, კვების პრაქტიკას, ალკოჰოლისა და თამბაქოს მოხმარებას, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პოლიტიკას და ჯანდაცვის სერვისებისადმი ხელმისაწვდომობას. პროექტის მიზანია, ხელი შეუწყოს დსთ-ს ქვეყნების მოსახლეობის ჯანმრთელობის და ჯანდაცვის სისტემების გაუმჯობესებას.

პროექტის განხორციელების პერიოდი: 2009-2013 წლები. პროექტის მკვლევართა კონსორციუმი შედგება მკვლევართა ცამეტი გუნდისაგან, რომელიც დაკომპლექტებულია ევროკავშირის, დსთ-სა და კანადის წამყვანი უნივერსიტეტებისა და კვლევითი კომპანიების წარმომადგენლებისაგან.

პროექტის ფარგლებში საერთაშორისო ფონდი ”კურაციო” ლონდონის ჰიგიენისა და ტროპიკული მედიცინის სკოლასთან ერთად მკვლევართა კონსორციუმს ექსპერტულ პარტნიორობას უწევს.

დამატებითი ინფორმაციისათვის ნახეთ პუბლიკაცია ან ეწვიეთ ვებგვერდს.