საზოგადოებრივი მაუწყებლის სიუჟეტი ფსიქიკური ჯანმრთელობის კვლევაზე ომით დაზარალებულ მოსახლეობაში, 2014

2014 წელს საერთაშორისო ფონდმა კურაციომ ომით დაზარალებულ მოსახლეობაში ფსიქიკური ჯანმრთელობის კვლევა ჩაატარა. კვლევამ ფსიქიკური ჯანმრთელობის სისტემაში არსებული ფინანსური  ბარიერები შეისწავლა. იხილეთ საზოგადოებრივი არხის სიუჟეტი აღნიშნულ თემაზე.