გამოცემა ‘ლიბერალის’ სტატია სახიფათო ნარჩენები 2011

ეკა ჭითანავას სტატიაში “სახიფათო ნარჩენები” საუბარია ნაგვის უტილიზაციასთან დაკავშირებულ რისკებზე. კონტეინერებში გადაყრილი შპრიცებით, ტამპონებითა და წვეთოვანებით ადამიანების ჰეპატიტითა და შიდსით დაინფიცირების საფრთხის შესახებ. ავტორი ცდილობს გაერკვეს როგორ იცავენ თბილისის საავადმყოფოები ჰიგიენურ-სანიტარულ ნორმებს.