იმუნიზაციის პროგრამის ხარჯების ანალიზი მოლდოვაში

2012-2013 წლებში საერთაშორისო ფონდმა ‘კურაციომ’ შეისწავლა რუტინული იმუნიზაციის პროგრამის ხარჯები და ახალი ვაქცინის დანერგვასთან დაკავშირებული ხარჯები მოლდოვაში. პროექტი დაფინანსებულია ბილ და მელინდა გეიტსების ფონდის მიერ.

კვლევა შეისწავლის

ა) მოლდოვაში რუტინული იმუნიზაციის პროგრამის ეკონომიკური და ფინანსური ხარჯებს და ცვლილებებს ხარჯებში;

ბ) როტავირუსის ახალი ვაქცინის დანერგვის ხარჯებს;

გ) დაფინანსების და ფინანსების მოძრაობის ძირითაი წყაროებს იმუნიზაციის პროგრამაში;

დ) იმუნიზაციაზე პასუხისმგებელი დაწესებულებების პროდუქტიულობას და იმუნიზაციის პროგრამის ძირითადი ხარჯების წარმომქნელ ფაქტორებს.

ნახეთ პრეზენტაცია და საბოლოო ანგარიში (ხელმისაწვდომის ინგლისურ ენაზე).