Category Archive for "სხვა"

ადამიანური რესურსი ჯანდაცვის სექტორში – ჯანდაცვის სფეროს ბარომეტრის მე-10 ტალღა

ბარომეტრის მე-10 ტალღა ჯანდაცვის სფეროში დასაქმებული ადამიანური რესურსის სიტუაციურ ანალიზს წარმოადგენს, ფოკუსირდება რა ჯანდაცვის რესურსების რაოდენობაზე, პროფესიულ და გეოგრაფიულ განაწილებაზე და სამედიცინო განათლების საკითხებზე.

წაიკითხე მეტი

გაიგეთ მეტი სამეცნიერო სტატიის განხილვის და გამოქვეყნების პროცესის შესახებ

ონლაინ სემინარების უფასო კურსი უკვე მიმდინარეობს
სამეცნიერო პუბლიკაცია ჟურნალში კვლევის შედეგების გაზიარების მნიშვნელოვანი ფორმაა, მაგრამ პუბლიკაციის შეფასება (Peer review) და გამოქვეყნება ხშირად რთულ და დამღლელ პროცესად იქცევა. ამ პროცესზე ბუნდოვანი წარმოდგენების ნათელსაყოფად, BioMed Central და ჯანდაცვის მსოფლიო სისტემები (HSG), რომლის სამდივნოს საერთაშორისო ფონდი კურაციო მართავს, გთავაზობთ ონლაინ სემინარების

წაიკითხე მეტი

ჯანდაცვის სფეროს ბარომეტრი, მე-8 ტალღა

7 აპრილი მსოფლიო ჯანმრთელობისდღეა. საერთაშორისო ფინდი კურაციო ამ თარიღს საქართველოს ჯანდაცვის სფეროს ბარომეტრის ახალი ტალღით ეხმიანება და 2016 წლის ბოლო 6 თვის ტენდენციებს აფასებს. ისევე როგორც წინა ტალღებში, მერვე ტალღაც დარგის სპეციალისტების მოსაზრებებთან ერთად იყენებს საქართველოს სახელმწიფო სტატისტიკის დეპარტამენტის მონაცემებს, რესპონდენტთა…

წაიკითხე მეტი

ქვეყნების მზადყოფნის შეფასება გარდამავალი პერიოდისთვის

ჯანდაცვის სფეროში მიმდინარე გლობალური ცვლილებების ფონზე, როცა დონორი ორგანიზაციები ფინანსურ რესურსებს საშუალო შემოსავლის მქონე ქვეყნებიდან ღარიბი ქვეყნების გასაძლიერებლად მიმართავენ, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი გახდა HIV და ტუბერკულიოზის სახელმწიფო პროგრამების მდგრადი განხორციელება. გარდამავალი პროცესის წარმატებას ხშირად ქვეყნების მდგომარეობის ობიექტური შეფასება განაპირობებს, რომ განისაზღვროს…

წაიკითხე მეტი

ვიდეო-კომენტარი ჯანდაცვის სფეროს ბარომეტრის მეშვიდე ტალღის შედეგებზე

წამლის ფასის რეგლირებისთვის მთავრობის მიერ გატარებულმა ახალმა ინიციატივამ შედეგი გამოიღო თუმცა ჯანდაცვაში დაფინანსების ხარჯთეფექტური მექანიზმების დანერგვა კვლავ საჭიროებად რჩება. საერთაშორისო ფონდი კურაციოს დირექტორი და ჯანდაცვის სიტემების ექსპერტი გიორგი გოცაძე ბარომეტრის მეშვიდე ტალღის შედეგებს მიმოიხილავს. ნახეთ ვიდეო-კომენტარი.

წაიკითხე მეტი

საქართველოს ჯანადცვის სფეროს ბარომეტრი, მე-7 ტალღა

 წამლის ფასის რეგლირებისთვის მთავრობის მიერ გატარებულმა ახალმა ინიციატივამ შედეგი გამოიღო. ჯანდაცვაში დაფინანსების ხარჯთეფექტური მექანიზმების დანერგვა კვლავ საჭიროებად რჩება. საერთაშორისო ფონდი კურაციო განაგრძობს ჯანდაცვის სფეროში მიმდინარე მოვლენებზე დაკვირვებას. ბარომეტრის მეშვიდე ტალღა  უკანასკნელი 6 თვის მანძილზე ჯანდაცვის სფეროს მნიშვნელოვან წარმატებებს და გამოწვევებს…

წაიკითხე მეტი

პატრონაჟის სისტემის ფუნქციონირების შეფასება უზბეკეთში

სტატუსი: დასრულებული პროექტი შესავალი და ზოგადი მიმოხილვა პროექტის ძირითადი მიზანი უზბეკეთის ჯანდაცვის სამინისტროსა და გაეროს ბავშვთა ფონდის ქვეყნის წარმომადგენლობისთვის პატრონაჟის (შინ მისვლის) სისტემის შეფასებაში ტექნიკური დახმარების გაწევაა. პროექტი ძირითადად პატრონაჟის სისტემის დადებითი და უარყოფითი მხარეების შეფასებას ისახავს მიზნად. შეფასების შედეგად…

წაიკითხე მეტი

ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლებში (ინმ) C ჰეპატიტის სკრინინგის და მკურნალობის სერვისების ბარიერებისა და ხელშემწყობი ფაქტორების თვისებრივი კვლევა საქართველოში

სტატუსი: დახურული პროექტი შესავალი და ზოგადი მიმოხილვა ახალი სამთავრობო ინიციატივის შედეგად საქართველოს მოსახლეობისთვის C ჰეპატიტის ვირუსის (HCV) საწინააღმდეგო მკურნალობა ხელმისაწვდომი გახდა. აღნიშნული ინიციატივის ფარგლებში, პაციენტებს, რომლებიც C ჰეპატიტის სადიაგნოსტიკო ტესტს ჩაიტარებენ HCV-ის სამკურნალო ძვირ მედიკამენტებს შედარებით დაბალ ფასად მიიღებენ (საბაზრო…

წაიკითხე მეტი

ინფოგრაფიკა: აივ ინფექციის გავრცელების სურათი საქართველოში

მიუხედავად იმისა, რომ აივ-ინფექციის გავრცელების თვალსაზრისით პრევენციული ღონისძიებები ფოკუსირებულია მაღალი სარისკო ქცევის მქონე ჯგუფებში, მოსახლეობაში აივ ინფექციის მცირედით, მაგრამ ზრდადი ტენდენცია ფიქსირდება

წაიკითხე მეტი

მსმ პოპულაციის ზომის შესაფასების კვლევა, თბილისი საქართველო

ჟურნალი PLOS ONE აქვეყნებს სტატიას საერთაშორისო ფონდი კურაციოს მკვლევარების ავტორობით, Population Size Estimation of Men Who Have Sex with Men in Tbilisi, Georgia; ფონდმა 2014 წელს ჩაატარა პოპულაციის ზომის შეფასების კვლევა თბილისის მასშტაბით, მამაკაცებში, რომლებსაც სქესობრივი კონტაქტი აქვთ მამაკაცებთან. სტატიაში…

წაიკითხე მეტი