აივ/შიდსის კოორდინაცია ეროვნულ და ქვე-ეროვნულ დონეზე: რამდენად ეფექტიანად ასრულებენ გლობალური ჯანდაცვის ინიციატივები დასახულ ამოცანებს

საერთაშორისო ექსპერტებისა და საერთაშორისო ფონდ „კურაციოს“ მიერ მომზადებული სამეცნიერო სტატია გამოქვეყნდა ჟურნალში გლობალიზაცია და ჯანმრთელობა (Globalization and Health web site). სტატიის ნახვა აგრეთვე შესაძლებელია აშშ-ს მედიცინის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში. სტატიაში განხილულია გლობალური ჯანდაცვის ინიციატივების ფარგლებში სახსრების ეფექტიანი კოორდინაცისთვის და ოპტიმალური გამოყენებისთვის ხელის შემშლელი, ეროვნულ და ქვე-ეროვნულ დონეზე არსებული ბარიერები, რომლებიც აღნიშნულმა ინიციატივებმა, დონორებმა და პარტნიორმა ქვეყნებმა ერთად უნდა გადალახონ.

მიყევით ლინკს და იხილეთ ამონარიდი სტატიიდან და სტატიის სრული ვერსია.

Please follow and like us: