რეგიონალური სამუშაო შეხვედრა ტუბერკულოზის, აივ-ინფექციის და მალარიის პროგრამების შიდა დაფინანსებაზე გადასვლისთვის

17-19 ოქტომბერს მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის (WHO) რეგიონალური ოფისი, შიდსთან, ტუბერკულოზთან და მალარიასთან ბრძოლის საერთაშორისო ფონდსა (GFATM) და აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID)– თან თანამშრომლობით ორგანიზებას უწევს სამუშაო შეხვედრას თბილისში, რათა ქვეყნების მდგრადობისა და ტრანზიციის საკითხებზე ღია დისკუსიის გზით ხელი შეუწყოს და  განავითაროს წარმატებული ტრანზიციისთვის რეგიონული და ეროვნული ქმედებები აივ ინფექციის, ტუბერკულოზის და მალარიის წინააღმდეგ. სამუშაო შეხვედრა ორგანიზებულია WHO- ს და GFATM-ის თანამშრომლობის და დაფინანსების ფარგლებში.

ღონისძიება მიზნად ისახავს განავითაროს ქვეყნებს შორის დიალოგი, რათა გაიზიარონ ტუბერკულოზის, შიდსის და მალარიასთან ბრძოლის წარმატებული პრაქტიკა საყოველთაო ჯანმრთელობისა და მდგრადი განვითარების მიზნების (SDGs) გათვალისწინებით.

საერთაშორისო ფონდი კურაციოს ექსპერტები უერთდებიან სამუშაო სეხვედრას, როგორც მომხსენებლები და ფასილიტატორები. მათთთან შეხვედრა შესაძლებელია შემდეგი სესიებზე:

დღე 1
15:30 – 15:50

დონორის დაფინანსებიდან გასვლა: საერთო ბარიერები, გამოწვევები და გაკვეთილები
კონფერენციის მონაწილე – გიორგი გოცაძე, საერთაშორისო ფონდი კურაციოს პრეზიდენტი

 

დღე 2

ეფექტური და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული მომსახურების ზრდისა და შენარჩუნების სტრატეგიების დანერგვა და შენარჩუნება საკვანძო და მოწყვლადი მოსახლეობისთვის  
ფასილიტატორი: იდითი ჩიქოვანი, უფროსი მკვლევარი, საერთაშორისო ფონდი კურაციო

ძირითად სამედიცინო პროდუქტებსა და ტუბერკულოზის, აივ-ინფექციის და მალარიის ხარისხიანი მედიკამენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა: გამოწვევები, შესაძლებლობები და საჭიროება განვავითაროთ შესყიდვებისა და მიწოდების ჯაჭვი, საიმედო და ეფექტური სისტემების განვითარებისთვის
მეთოდი: პრეზენტაცია და დისკუსია მრგვალი მაგიდის ირგვლივ
ფასილიტატორი: თამარ გოცაძე, დამოუკიდებელი ექსპერტი და კონსულტანტი საერთაშორისო ფონდ კურაციოში 

 

დღე 3
10: 00-11: 00

დიალოგი პარტნიორებთან (WHO, GFATM, USAID, GAVI (TBC), Stop TB Partnership, UNAIDS, GIZ)
მეთოდი: პანელის დისკუსია
მოდერატორი: გიორგი გოცაძე, საერთაშორისო ფონდი კურაციოს პრეზიდენტი; იოსტ ვაგნერი, The Change Initiative

ახალი ამბები