თბილისში გაიმართა აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონის 2022 წლის სამიტი აივ/შიდსის მდგრადობის თემაზე

 

26-28 სექტემბერს, თბილისში გაიმართა აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონის (EECA) 2022 წლის სამიტი აივ/შიდსის მდგრადობის თემაზე. სამიტი მიზნად ისახავდა ადგილობრივ, რეგიონალურ და საერთაშორისო დონეზე არსებული დაინტერესებული მხარეების მობილიზებას და მათ ჩართვას დიალოგში, რომლის მთავარი ამოცანა იმ სტრატეგიული ხედვისა და პრიორიტეტული ქმედებების დასახვა იყო, რომელიც შესაძლებელს გახდის აღმოიფხვრას აივ/შიდსის სერვისებზე წვდომის მდგრადობის ხელისშემშლელი ფაქტორები და ბარიერები.

 

სამიტის სამიზნე ჯგუფი აერთიანებდა მთავრობებს, პოლიტიკოსებს, დონორებს, უფლებადამცველებს, მკვლევარებს, პრაქტიკოსებსა და აივ/შიდსთან დაკავშირებული ჯგუფებს.

ერთი მხრივ, სამიტმა უფლებადამცველებისთვის, სამოქალაქო საზოგადოებისა და თემებისთვის შექმნა სივრცე დიალოგის, კომუნიკაციისა და კოლაბორაციისთვის, რათა კოორდინირებული ძალისხმევით, მსჯელობითა და გეგმების დასახვით შესაძლებელი გახდეს სერვისებზე ხელმისაწვდომობისა და მდგრადობის უზრუნველყოფა. მეორე მხრივ, სამიტი მოიაზრებოდა როგორც გადაწყვეტილებების მიმღებებზე ზემო

ქმედებისთვის ადვოკატირების ინსტრუმენტი.

სამიტის ფარგლებში, სხვა მრავალ მონაწილესთან ერთად, საერთაშორისო ფონდ კურაციოს წარმომადგენელმა მაია უჩანეიშვილმა წარადგინა პრეზენტაცია „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მიღწევების შენარჩუნება დონორების ტრანზიციის შემდეგ“. კვლევის მიზანი იყო წარმოედგინა, თუ როგორ და რატომ შეძლო, ან ვერ შეძლო, საქართველომ, შეენარჩუნებინა და გაეზარდა, ან ვერ გაეზარდა, დონორთა მიერ წინა პერიოდში მხარდაჭერილი ჯანდაცვის ინტერვენციებით მოსახლეობის მოცვა და გამოევლინა შესაბამისი ხელშემწყობი და ხელისშემშლელი ფაქტორები.

სამიტი ორგანიზებული იყო საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ალიანსის (APH), სამხრეთ კავკასიაში „მსოფლიოს ექიმების“ მისიის (MdM) და  „International Budget Advocacy Hub“-ის (IBAH) მიერ.

 

ახალი ამბები

IPN: საერტაშორისო ფონდი კურაციოს პრეზიდენტის ინფორმაციით, „ფაიზერის“ და „მოდერნას“ ვაქცინა ლიმიტირებული იქნება, ქვეყანამ ყველაზე დიდი რაოდენობით კი ისეთი ვაქცინა უნდა მიიღოს, რომელსაც 2-8 გრადუსზე სჭირდება შენახვა

სამიტი მიზნად ისახავდა ადგილობრივ, რეგიონალურ და საერთაშორისო დონეზე არსებული დაინტერესებული მხარეების მობილიზებას და მათ ჩართვას დიალოგში, რომლის მთავარი ამოცანა იმ სტრატეგიული ხედვისა და პრიორიტეტული ქმედებების დასახვა იყო, რომელიც შესაძლებელს გახდის აღმოიფხვრას აივ/შიდსის სერვისებზე წვდომის მდგრადობის ხელისშემშლელი ფაქტორები და ბარიერები.