HSR2020: ჯანდაცვის სისტემების ახალი ხედვა უკეთესი ჯანმრთელობისა და სოციალური სამართლიანობის მისაღწევად

საერთაშორისო ფონდი კურაციო, როგოც გლობალური ჯანდაცვის სისტემების (Health Systems Global) სამდივნო ჯანდაცვის სისტემების კვლევის რიგით მეექვსე გლობალურ სიმპოზიუმს დუბაიში უმასპინძლებს. სიმპოზიუმი 2020 წლის ნოემბერში გაიმართება თემით: ჯანდაცვის სისტემების ახალი ხედვა უკეთესი ჯანმრთელობისა და სოციალური სამართლიანობის მისაღწევად

ჯანდაცვის სისტემების კვლევის პირველი გლობალური სიმპოზიუმიდან 10 წლის შემდეგ, ჯანდაცვის სისტემა ჯერ კიდევ შორს არის მდგრადი განვითარების მიზნისგან – “ჯანმრთელი ცხოვრების და კეთილდღეობის მიღწევა ყველასთვის, ყველა ასაკში”

ის ძირითადად ავადმყოფის მოვლის სისტემებად რჩება –  გათიშულია რა  ძირეული  განმაპირობებელი ფაქტორებისგან, რომლებიც უპირატესად ზემოქმედებენ ადამიანის ჯანმრთელობაზე. აუცილებელია ფუნდამენტურად შეიცვალოს ხედვა, იმისთვის რომ ჯანდაცვის  სისტემებმა შემხვედრი ნაბიჯები გადადგას რთული და ურთიერთგანმაპირობებელი პრობლემების გადასაჭრელად.

მეექვსე გლობალური სიმპოზიუმი ჯანმრთელობის სისტემების კვლევის შესახებ (HSR2020) შეეცდება გაარღვიოს არსებული მიდგომები და უპასუხოს საყოველთაო ჯანდაცვის გამოწვევებს – პოლიტიკურ, სოციალურ და ეკოლოგიურ ფაქტორებს, რომლებიც ჯანდაცვაზე არათანაბარ ხელმისაწვდომობას და სოციალურ უსამართლობას იწვევენ. მიზნის მისაღწევად, სიმპოზიუმის ფარგლებში შევისწავლით ახალ შესაძლებლობებს ტექნოლოგიების, მონაცემების გადამუშავებისა და სოციალური ინოვაციების მიმართულებით, რათა შესაძლებელი გახდეს ჯანდაცვის სისტემების საფუძვლიანი გარდაქმნა.

HSR2020 იქნება, ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარების, ინფორმაციის გავრცელების და ცვლილებებისთვის ადვოკატირების, შესაძლებლობების გაღრმავებისა და ქმედებაზე ორიენტირებული პარტნიორობის განვითარების, მასტიმულიზირებელი  პლატფორმა.

თუ თქვენი სამუშაო მიმართულებებია პოლიტიკა, პრაქტიკა, კვლევები, ადვოკატირება ან განათლება; თუ გაინტერესებთ ჯანმრთელობის სისტემები,  სოციალური დაცვა, მდგრადი გარემო და კლიმატის ცვლილებები, მონაცემთა შესახებ მეცნიერება, ეთიკური საკითხები, პოლიტიკური ეკონომიკა, სოციალური მეცნიერება, მედია თუ სხვა, გიწვევთ შემოგვიერთდეთ, ჯანდაცვის სისტემების ტრანსფორმაციისთვის სწავლის, გაზიარების და ინფორმირებისთვის.

HSR2020 იმსჯელებს შემდეგ ქვე-თემებზე:

ქვე-თემა 1: პოლიტიკური ძალების ჩართვა

ძალაუფლება და პოლიტიკა ჯანდაცვის სისტემებში ჩართულ ყველა აქტორზე და საფეხურზე ზემოქმედებს, აქვს რა გავლენა პოლიტიკის პრიორიტეტიზაციაზე, რესურსების განაწილებაზე, სერვისებზე ხელმისაწვდომობაზე, მომსახურების ხარისხზე, გენდერულ თანასწორობასა და მარგინალიზაციის სხვა ფორმებზე, აგრეთვე თვით კვლევით ინსტიტუტებზე. კორუფცია კიდევ უფრო ზრდის უთანასწორობას, აღარიბებს მოსახლეობას და ანელებს წინსვლას საყოველთაო ჯანმრთელობისკენ, განსაკუთრებით ყველაზე მოწყვლადი მოსახლეობისთვის. პოლარიზებული იდეოლოგიების, გამკაცრებული საზღვრების, ჯანმრთელობაზე უთანასწორო ხელმისაწვდომობის ზრდის და დაურეგულირებელი კომერციული ინტერესების წინაშე მგომებს, ძალაუფლების, პოლიტიკის და კორუფციის გადასინჯვა, ჯანდაცვის სისტემების კრიტიკული პრობლემების გადაჭრაში დაგვეხმარება.

ჩვენ უნდა გავაძლიეროთ საზოგადოება, რომ ის წინ აღუდგეს არსებულ ძალაუფლებრივ კავშირებს და გაუმკლავდეს კორუფციას. ამასთანავე, ჯანდაცვის სისტემის მართვა უფრო სრულფასოვანი უნდა გახდეს, ინფორმაციის დროული შეჯამების გზით, სტრატეგიული მრავალ სექტორული პარტნიორობის შექმნით და მტკიცებულებათა გამოყენებით, ინფორმირებული გადაწყვეტილებებისა და მოქმედებებისთვის.

 

ქვე-თემა 2: სოციალური, ეკონომიკური და გარემოსდაცვითი ძალების ჩართვა

კონცეფცია “არავის ვტოვებთ უკან” გულისხმობს, რომ ჯანდაცვის სისტემებმა ითანამშრომლოს  სოციალურ, ეკონომიკურ და ეკოლოგიურ საკითხებზე კონცენტრირებულ ძალებთან, რომლებიც წყვეტენ, ვის ხელშია ჯანმრთელობის რესურსი, მათ შორის ჯანმრთელობის სერვისებზე წვდომა და ხარისხიანი მომსახურება. მითუფრო, რომ ამ ფართო ძალებზე ზემოქმედების აუცილებლობა  აღიარებულია, როგორც ეფექტური გზა ჯანმრთელობაზე თანასწორი და თანაბარი წვდომისთვის. გლობალურ გამოწვევებთან დაკავშირებული ჯანდაცვის სირთულეები, რომელსაც იწვევს მიგრაცია, არამდგრადი სახელმწიფო, კონფლიქტი, ურბანიზაცია და კლიმატის ცვლილება ჯერ კიდევ უგულებელყოფილია ჯანდაცვის სისტემების საზოგადოების მიერ.

 

ქვე-თემა 3: ტექნოლოგიური, მონაცემებისა და სოციალური ინოვაციების ჩართვა

ახალი ტექნოლოგიის, ხელოვნური ინტელექტის და დიდი მონაცემების სწრაფი განვითარება  ახალ შესაძლებლობებს და ახალ გამოწვევებს ქმნის, ქრონიკული დაავადების მზარდი ტვირთის და უთანასწორო ჯანდაცვის სისტემის მიმართ. მიუხედავად განხორციელებული ძირეული ცვლილებებისა, ბოლო 50 წლის განმავლობაში ჯანდაცვის სერვისების მიწოდების მოდელებმა უმნიშვნელო ცვლილება განიცადა. ინოვაციური პროცესები მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეძლებს  ჯანმრთელობის სისტემების პროგრესს შეუწყოს ხელი, თუ ხელახლა იქნება გააზრებული ადამიანებს, სისტემებს და ინფორმაციას შორის არსებული კავშირები. ინოვაციები, შეიძლება იყოს: ტექნოლოგიური, მონაცემებზე დაფუძნებული, სოციალური, ახალი პროდუქტები, მომსახურება, მოდელები ან ბაზრები – რომლებიც საბოლოო ჯამში, მასშტაბური პრობლემების მოგვარების ახალ და უფრო ეფექტურ შესაძლებლობებს ქმნის. ჩვენ ვიმსჯელებთ, როგორც ჯანდაცვის  სისტემების ინოვაციებზე, ასევე ინოვაციებზე გარემოში, მათ შორის, მარეგულირებელ და პოლიტიკურ გარემოში, რომ მათი არსებობით სარგებელი პირველ რიგში ყველაზე მოწყვლადი მოსახლეობისთვის დადგეს.

HSR2020 ვებგვერდი უკვე ხელმისაწვდომია! ინდივიდუალური პრეზენტაციებისა და ორგანიზებული სესიების გამოცხადება 2019 წლის 12 სექტემბერს გაიხსნება. 

ორგანიზებული სესიის ჩაბარების ბოლო ვადა 2019 წლის 14 ნოემბერი იქნება. ინდივიდუალური აბსტრაქტების წარდგენის ბოლო თარიღი კი 2020 წლის 6 თებერვალი.

გთხოვთ, მოძებნოთ მეტი სიახლე HSR2020 შესახებ HSG-ის ვებ-გვერდზე, ელექტრონულ ნიუსლეთერში და სოციალურ მედიაში (# HSR2020).

ფადი ელ-ჯარდალი და სარა ბენეტი

HSR2020 პროგრამის სამუშაო ჯგუფის თანათავმჯდომარეები

ახალი ამბები