საკონფერენციო ნაშრომი: რეალისტური შეფასების მეთოდის გამოყენება კომპლექსური ინტერვენციის შესაფასებლად, საქართველოში ტუბერკულოზის მართვის პროგრამის გასაუმჯობესების მიზნით

ოქტომბრის ბოლო კვირას ავსტრალიამ ქალაქ ბრიზბენში საერთაშორისო კონფერენციას უმასპინძლა, რომელიც რეალისტური კვლევა, შეფასება და სინტეზის თემას მიეძღვნა, სახელწოდებით Realist2017. რეალისტური შეფასება კომპლექსური ინტერვენციების კვლევის და შეფასების კარგი მეთოდია, რომელიც განსაკუთრებით სასარგებლოა გადაწყვეტილების მიმღებთათვის, რადგან მხოლოდ იმ კითხვას კი არ პასუხობს, მუშაობს თუ არა ინტერვენცია ან პროგრამა, არამედ რეალისტური შეფასება მიუთითებს რამ და ვისთვის იმუშავა, რა გარემოებაში დადგა შედეგი და როგორ.

საერთაშორისო ფონდი კურაციოს და ანტვერპის ტროპიკული მედიცინის ინსტიტუტის წარმომადგენლებმა კონფერენციაზე წარმოადგინეს ნამუშევარი, რომელიც საქართველოში მიმდინარე პროექტის – Results4TB ფარგლებში მომზადდა. სესიის პანელისტები იყვნენ პროფესორი ბრუნო მარშალი და არიადნა ნებოტი ანტვერპის უნივერსიტეტიდან და მკვლევარი ლელა სულაბერიძე საერთაშორისო ფონდ კურაციოდან. მათ ისაუბრეს ტუბერკულოზის მკურნალობის გასაუმჯობესებლად საქართველოში ფონდი კურაციოს მიერ ინიცირებული ახალი პროექტის ფარგლებში ჩატარებული სამუშაოს შესახებ.

პროექტი Results4TB –„შედეგზე დაფუძნებული დაფინანსება ტუბერკულიოზის მკურნალობის გასაუმჯობესებლად“ ამ დროისთვის ფორმირების პროცესშია და საქართველოში მისი პილოტირება 2018 წლიდან იგეგმება. პროექტი საქართველოს მთავრობას ტუბერკულოზის მკურნალობისთვის პროვაიდერების ანაზღაურების წამახალისებელი სისტემის შემუშავებაში დაეხმარება. პროექტში ჩვენ ვიყენებთ რეალისტური შეფასების მიდგომას, იმისთვის, რომ შევაფასოთ ახალი მიდგომით მიღებული ეფექტის მუშაობის მექანიზმი და მიდგომის ზეგავლენა ტუბერკულოზის მართვის გაუმჯობესებაზე.  კონფერენციაზე მკვლევართა გუნდმა რეალისტური შეფასების მეთოდი სიღრმისეულად წარმოადგინა, რათა მიდგომის ეფექტურობის აღქმაში დავხმარებოდით პოლიტიკის შემქმნელებს, მკვლევარებს და სხვა დაინტერებულ მხარეებს. იმედი გვაქვს, რომ ამ მტკიცებულებების გაცნობით შევძლებთ მეტად ინფორმირებული და პრობლემაზე ორიენტირებული გავხადოთ გადაწყვეტილების მიღების პროცესი და ამასთანავე წარმოვაჩინოთ, თუ რამდენად ეფექტურია რეალისტური შეფასების მეთოდი კომპლექსური ინტერვენციების შესაფასებლად.

 

 

ახალი ამბები