გამოქვეყნდა ქცევაზე ზედამხედველობის კვლევა ბიომარკერის კომპონენტით ჰომოსექსუალური ურთიერთობების მქონე მამაკაცებს შორის

აივ ინფექცია/შიდსის გავრცელების თვალსაზრისით საქართველო დაბალი პრევალენტობის მქონე ქვეყნების ჯგუფს მიეკუთვნება, მაგრამ არსებობს ეპიდემიის ფართომასშტაბიანი განვითარების მაღალი რისკი. ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ნარკოტიკის ინექციური გზით მოხმარება რჩება აივ-ის გავრცელების წამყვან გზად, მაგრამ, ამავე დროს, იზრდება ჰეტეროსექსუალური გზით გადაცემის როლიც. ეროვნული ეპიდზედამხედველობის სისტემის მონაცემების მიხედვით, ჰომოსექსუალური კონტაქტის გზით დაინფიცირების შემთხვევები აივ-ის რეგისტრირებული შემთხვევების მცირე წილს შეადგენს.

საერთაშორისი ფონდმა ”კურაციო”-მ და ასოციაცია ”თანადგომა”-მ გამოაქვეყნეს კვლევის ანგარიში ”ქცევაზე ზედამხედველობის კვლევა ბიომარკერის კომპონენტით ჰომოსექსუალური ურთიერთობების მქონე მამაკაცებს შორის თბილისში”.

კვლევა შეისწავლის აივ-ისა და სხვა სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების (B და C ჰეპატიტი, ქლამიდია, მე-2 ტიპის ჰერპეს ვირუსი) და აივ-თან დაკავშირებულ ძირითად სარისკო ქცევების გავრცელებას სამიზნე პოპულაციაში. კვლევა ში ჩართული იყო ჯამში 278 რესპონდენტი, რომელთაც ბოლო ერთი წლის მანძილზე ჰქონდათ ჰომოსექსუალური სქესობრივი კავშირი და იყვნენ 18 წლის და მეტი ასაკის. კვლევაში გამოყენებულ იქნა რესპონდენტზე ორიენტირებულლი შერჩევის ტექნიკა.

აღსანიშნავია, რომ კვლევის მიგნებებმა მნიშვნელოვნად შეცვალა ქვეყანაში არსებული აივ-ის ეპიდემიოლოგიური სურათი და გვიჩვენა, რომ ეპიდემია კონცენტრირებულია ჰომოსექსუალური ურთიერთობების მქონე მამაკაცებს შორის თბილისში.

მოცემული კვლევა გვაწვდის რეკომენდაციებს ადვოკატორებისა და პოლიტიკის შემუშავებისათვის.კვლევა განხორციელდა აივ/შიდსთან, ტუბერკულიოზთან და მალარიასთან ბრძოლის გლობალური ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში, რომელიც ეხება აივ/შიდსის ეიპდზედამხედველობის სისტემის გაძლიერებას.

ნახეთ ანგარიშის სრული ვერსია.

ახალი ამბები