განცხადება მედიის წარმომადგენლებისთვის – კვლევა ნარკოტიკების ინტრავენური მომხმარებლების შესახებ დასრულებულია

ნარკოტიკების ინტრავენური მომხმარებლების მხოლოდ ¼ გადის აივ ტესტირებას, რის გამოც ისინი საკუთარ მეუღლეებს, მეგობარ გოგონებს და მთელ საქართველოს მოსახლეობას ეპიდემიის საფრთხის წინაშე აყენებენ.

საერთაშორისო ფონდი „კურაციოს“ განცხადებით: “ ინფექციის პრევენციის მხრივ ყველაზე მნიშვნელოვანია ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლების მოტივირება, რომ გაიარონ ტესტირება”.
საერთაშორისო ფონდ „კურაციოს“ და საზოგადოებრივი კავშირი „ბემონის“ მიერ განხორციელებული კვლევის თანახმად, ნარკოტიკების ინექციურმა მომხმარებლებმა შესაძლოა მათი რეგულარული პარტნიორები აივ ინფექციის გადადების საფრთხის წინაშე დააყენონ უსაფრთხოების ზომების იგნორირების გამო სქესობრივი ურთიერთობის დროს.

2009 წელს საქართველოს ხუთ სხვადასხვა ქალაქში ჩატარებული (თბილისი, ბათუმი, ზუგდიდი, თელავი და გორი) კვლევის მიხედვით, ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლების მხოლოდ 25%-ს გაუვლია აივ ტესტირება სიცოცხლეში – მიუხედავად იმისა, რომ ამგვარი ტესტირება უფასოა და ფიზიკურად ხელმისაწვდომია.

ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლებს, განსაკუთრებით თბილისში, მიღებული აქვთ კარგი განათლება. მათი ნახევარი დაქორწინებულია. თბილისელი ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლები ძირითადად სუბოტექსს მოიხმარენ, მაშინ როცა ბათუმის მაცხოვრებლები ჰეროინს ანიჭებენ უპირატესობას.

ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლები საკმაოდ გათვითცნობიერებულები არიან ინფექციის გადაცემის გზებზე, მაგრამ მაინც საკუთარი ქცევით რისკის ქვეშ აყენებენ მათ პარტნიორებს ისევე, როგორც სხვა ნარკოტიკების მომხმარებლებს, რომლებიც მათ მიერ გამოყენებული ნემსით სარგებლობენ.

ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლების დაახლოებით ნახევარს შემთხვევითი სქესობრივი პარტნიორები ჰყავს, რომლებთანაც ყოველი მეორე მათგანი არ იყენებს დამცავ საშუალებას-კონდომს. საგანგაშოა ის ფაქტი, რომ რიგ შემთხვევებში, ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლები არ იყენებენ დამცავ საშუალებებს მეუღლეებთან და მეგობარ გოგონებთან.
ბათუმში მცხოვრებ ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლებში აივ ინფექციის გავრცელების და რისკის შემცველი ქცევის გაცილებით მაღალი დონე შეინიშნება, ვიდრე სხვა ქალაქებში.

„ტესტირების გავლის მსურველთა მცირე რიცხვის გამო ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლების დიდი ნაწილი არ ფლობს ინფორმაციას მისი აივ სტატუსის შესახებ, რაც იწვევს მაღალი რისკის შემცველ ქცევას“, აცხადებს ქეთევან გოგუაძე, პროექტის მენეჯერი. „ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლების მოტივირება, გაიარონ ტესტირება ამ ინფექციის გავრცელების პრევენციის ყველაზე ეფექტური საშუალებაა“.
კვლევა ჩატარდა 2009 წელს გლობალური ფონდის მხარდაჭერით ჯანდაცვის საკითხებზე მომუშავე ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციის, საერთაშორისო ფონდი „კურაციოს“ და მისი პარტნიორი ორგანიზაციების მიერ განხორციელებული პროექტის ფარგლებში.

ახალი ამბები

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტს და საერთაშორისო ფონდ კურაციოს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა

15 ოქტომბერს საქართველოს პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე აკაკი ზოიძემ და საერთაშორისო ფონდ კურაციოს პრეზიდენტმა გიორგი გოცაძემ ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს მოაწერეს ხელი. დოკუმენტი ჯანდაცვის პოლიტიკისთვის აქტუალური საკითხების იდენტიფიცირებას, ამ მიმართულებით გადაწყვეტილებების მიღებისას მტკიცებულებების გამოყენებისთვის შესაძლებლობების გაძლიერებას და მდგრადობის ხელშეწყობას, ასევე, სწრაფი მიმოხილვების…

ჯანდაცვის სისტემებზე მსჯელობისთვის სამოქალაქო საზოგადოება მეოთხედ იკრიბება

27-29 სექტემბერს კაჭრეთში სამოქალაქო საზოგადოების მეოთხე სამუშაო შეხვედრა მიმდინარეობს.  სამოქალაქო საზოგადოების, მედიის და აკადემიის წარმომადგენლები საერთაშორისო ფონდი კურაციოს და ღია საზოგადოების ფონდის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში ხვდებიან. პროექტის მიზანია, ჯანდაცვის თემებზე მომუშავე ორგანიზაციების და მათი აქტიური წარმომადგენლების გაძლიერება იმისათვის, რომ მათ შეძლონ ჯანდაცვის სისტემის გამოწვევებზე რეაგირება, გაერთიანდნენ თემის გარშემო და ერთობლივი ძალებით ჯანდაცვის სისტემა მეტად ხელმისაწვდომი, ეფექტიანი…

პროექტი: აივ-თან დაკავშირებული სარისკო და უსაფრთხო ქცევები მამაკაცებს შორის, რომელთაც სქესობრივი კონტაქტი აქვთ მამაკაცებთან და ამავე პოპულაციის ზომის შეფასება

ზოგადი სურათი აივ-ინფექციის გავრცელების თვალსაზრით საქართველო კონცენტრირებული ეპიდემიის მქონე ქვეყნებს მიეკუთვნება. მოზრდილ მოსახლეობაში აივ ინფექციის გავრცელება დაბალია და სავარაუდო მაჩვენებელი 0.5%–ს შეადგენს.  ინფექციის გადაცემის მთავარი გზა 2016 წელს გამოვლენილ შემთხვევათა შორის ჰეტეროსექსუალური კონტაქტი იყო და 51.5% შეადგინა. ხოლო ჰომოსექსუალური კონტაქტების გზით გადაცემის წილი მზარდია და 2016 წლის მონაცემებით 16.8% დაფიქსირდა. მამაკაცები, რომლებსაც სქესობრივი კავშირი აქვთ მამაკაცებთან (მსმ) აივ ინფექციის მაღალი რისკის შემცველი  ჯგუფია და სარისკო ქცევაზე ზედამხედველობის და ინფექციის გავრცელების ტენდენციის შესწავლის მიზნით ქცევაზე ზედამხედველობის კვლევები 2007 წლიდან ხორციელდება. ამგვარი კვლევა უკანასკნელად კურაციომ 2015 წელს ჩაატარა, რომლის შედეგადაც თბილისსა და ბათუმში…

პროექტის დახურვა: ტუბერკულოზის მიმართულებით მომუშავე საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისა და ჯგუფების გაძლიერება საქართველოში

საერთაშორისო ფონდმა კურაციომ დაასრულა ტუბერკულოზის მიმართულებით მომუშავე საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისა და ჯგუფების გაძლიერების პროექტი საქართველოში. პროექტი დაფინანსდა „შევაჩეროთ ტუბერკულოზი“ პარტნიორობის მიერ „გამოწვევებთან ბრძოლაში სამოქალაქო საზოგადოების ფინანსური მხარდაჭერის“ (CFCS) პროგრამის მე-7 რაუნდის ფარგლებში. პროექტი მიზნად ისახავდა სამოქალაქო-საზოგადოებრივი, როგორც ტუბერკულოზზე რეაგირების კომპლექსური სისტემის…

სტატია: ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისებზე ეკონომიკური და ფინანსური ხელმისაწვდომობის ბარიერების კვლევა საქართველოში: პოლიტიკის ინფორმირება და მტკიცებულებების გამოყენება

ახალი სტატია საუბრობს ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისებზე ეკონომიკური და ფინანსური ხელმისაწვდომობის ბარიერების შესახებ საქართველოში და მიმოიხილავს შესაძლებლობებს, რომელიც რეფორმირებისთვის საჭირო სტრატეგიის განვითარებას დაეხმარება. სტატია ახლახანს გამოქვეყნდა საერთაშორისო რეფერირებად ჟურნალში BMC Health Services Research, კურაციოს მკვლევრების: ლელა სულაბერიძე, ივდითი ჩიქოვანი, მაია უჩანეიშვილი,…

ინტერვიუ თამარ სირბილაძესთან საქართველოში ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლების ზომასა და ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსით ინფიცირების რისკის შემცველი ქცევების შესახებ

ინტერვიუ ეყრდნობა საქართველოს 7 ქალაქში ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლებში  ბიომარკერის კომპონენტით ქცევაზე ზედამხედველობის ინტეგრირებული კვლევის უახლეს ტალღას. კვლევა მიზნად ისახავს შეაფასოს ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლებში აივ ინფექციის და C ჰეპატიტის ვირუსის გავრცელება, განსაზღვროს აივ ინფექციასთან მიმართებაში ძირითადი სარისკო ქცევები და მოიძიოს მტკიცებულებები…

საქართველოში ტუბერკულოზის სფეროში სამედიცინო პერსონალის  შედეგზე დაფუძნებული დაფინანსების მოდელის შემუშავება და შეფასება: ხარჯთეფექტიანობისა და გავლენის განსაზღვრა (RBF4TB)

შესავალი და მოკლე მიმოხილვა საერთაშორისო ფონდი კურაციო დედოფალ მარგარეტის სახელობის უნივერსიტეტთან (გაერთიანებული სამეფო), ლონდონის ჰიგიენისა და ტროპიკული მედიცინის სკოლასთან (გაერთიანებული სამეფო) და ანტვერპენის ტროპიკული მედიცინის ინსტიტუტთან (ბელგია) ერთად ახორციელებს კვლევას “სქართველოში ტუბერკულოზის მკურნალობის შედეგზე დაფუძნებული დაფინანსების მოდელის შემუშავება და შეფასება:…

ქცევაზე ზედამხედველობის კვლევა ბიომარკერის კომპონენტით საქართველოს ორ ძირითად ქალაქში მამაკაცებს შორის, რომელთაც სქესობრივი კონტაქტი აქვთ მამაკაცებთან, 2015

საერთაშორისო ფონდი კურაციო აგრძელებს ქცევაზე ზედამხედველობის კვლევების განხორციელებას აივ-ის გავრცელების თვალსაზრისით საკვანძო ჯგუფებში. კვლევა მიზნად ისახავს აივ ინფექციის  გავრცელების შეფასებას ამ ჯგუფებში; აივ ინფექციასთან მიმართებაში ძირითადი სარისკო ქცევების განსაზღვრას და ადვოკატირებისა და პოლიტიკის შემუშავებისათვის მტკიცებულებების გენერირებას. წინამდებარე კვლევა წარმოადგენს ბიომარკერის…

ჟურნალ BMC-ში გამოქვეყნდა საერთაშორისო ფონდ „კურაციოს“ მიერ საქართველოში ჩატარებული რანდომიზებული კვლევა – „იმუნიზაციის პროგრამაზე მხარდამჭერი მეთვალყურეობის როლის შედეგები“ .

ჟურნალ BMC-ის დანართში ”საერთაშორისო ჯანდაცვა და ადამიანის უფლებები 2009” საერთაშორისო ფონდ „კურაციოს“ და საერთაშორისო ექსპერტების კვლევითი სტატია „არათანაბარი მოცვა: უთანასწორობის გამოვლენა იმუნზაციის დონის გასაუმჯობესებლად მტკიცებულების დახმარებით“გამოქვეყნდა. კვლევა ჩატარდა კანადის საერთაშორისო იმუნიზაციის ინიციატივის მეორე ეტაპის (CIII2) ფარგლებში – ოპერაციული კვლევების გრანტები….

საერთაშორისო ფონდი კურაციო იწყებს სტიპენდიის პროგრამას ჯანდაცვის/ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის მართვის ფაკულტეტის საუკეთესო სტუდენტებისთვის

ხართ ჯანდაცვის/საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის დამამთავრებელი კურსის წარჩინებული სტუდენტი? თუ ასეა, უნიკალური შესაძლებლობა გეძლევათ მიიღოთ სტიპენდია 250 ლარის ოდენობით თვეში. 2009 წლიდან საერთაშორისო ფონდმა „კურაციომ“ დაიწყო სტიპენდიების გაცემა საქართველოს აკრედიტირებული უნივერსიტეტების, ჯანდაცვის ორგანიზაციის/საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის დამამთავრებელი კურსის წარჩინებული სტუდენტებისათვის….