დისკუსია ფსიქიკური ჯანდაცვის პოლიტიკის შესახებ

16 დეკემბერს, საერთაშორისო ფონდმა „კურაციომ“ ბრიტანულ-ქართულ პროფესიულ ქსელთან (UGPN) თანამშრომლობით უმასპინძლა სადისკუსიო კლუბს ფსიქიკური ჯანდაცვის პოლიტიკის საკითხებზე.

შეხვედრის დროს ყურადღება გამახვილდა ქვეყანაში არსებული ფსიქიკური ჯანდაცვის მომსახურების მიწოდების სისტემის გაუმჯობესების რეკომენდაციების შემუშავებაზე, სახელდობრ, იმაზე თუ როგორ შეიძლება მომსახურების ორგანიზება პირველადი ჯანდაცვის დონეზე საავადმყოფოებში და თავშესაფრებში.

დისკუსიები გაიმართა პროექტის “სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება კვლევის მტკიცებულებების პოლიტიკის შემუშავებაში გამოყენების ხელშეწყობის მიზნით” ფარგლებში, რომლის მიზანია, განავითაროს არასამთავრობო ორგანიზაციების მტკიცებულებების მიწოდების უნარი მთავრობის მიერ პოლიტიკის შემუშავების პროცესში. პროექტი ხორციელდება საერთაშორისო ფონდ „კურაციოს“ მიერ. ფინანსურ მხარდაჭერას უზრუნველყოფს ჯანდაცვის პოლიტიკის და სისტემების კვლევის ალიანსის (AHPSR) და ფონდი „ღია საზოგადოება – საქართველო“.

საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის კოალიციის თავჯდომარემ ქალბატონმა მანანა შარაშიძემ პრეზენტაციის დროს ისაუბრა იმის შესახებ, თუ რატომ უნდა იყოს ფსიქიკური ჯანმრთელობა მთავრობისთვის პრიორიტეტული საკითხი. მან დამსწრე საზოგადოებას ფსიქიკური ჯანმრთელობის დღევანდელი სისტემა და მასში არსებული პრობლემები გააცნო. ქალბატონმა მანანა შარაშიძემ აგრეთვე წარუდგინა საზოგადოებას – სისტემის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებულ რეკომენდაციები და განიხილა მოსალოდნელი შედეგები.

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილემ ბატონმა ნიკოლოზ ფრუიძემ მონაწილეებს ინფორმაცია მიაწოდა საქართველოს მთავრობის მიერ ახლახანს მიღებულ გადაწყვეტილებაზე, რომლის მიხედვით 2010 წელს ჯანდაცვის სფერო საქართველოს მთავრობისთვის პრიორიტეტული მიმართულება გახდება. თავის მხრივ, შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ ფსიქიკური ჯანმრთელობა სამინისტროსთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტი იქნება.

გადაწყდა, რომ ფსიქიკური ჯანმრთელობის ასოციაციები/ექსპერტები, რომლებიც ფართოდ იყენებენ საერთაშორისო გამოცდილებას, შეიმუშავებენ დეტალურ რეკომენდაციებს ფსიქიკური ჯანდაცვის მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით. აღნიშნული რეკომენდაციები განიხილება და შეთანხმდება შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამინისტროსთან, იმისათვის, რომ სამინისტრომ ფსიქიკური ჯანდაცვის პოლიტიკაში შესაბამისი ცვლილებები შეიტანოს.ჯანმრთელობის ასოციაციები/ექსპერტები, რომლებიც ფართოდ იყენებენ საერთაშორისო გამოცდილებას, შეიმუშავებენ დეტალურ რეკომენდაციებს ფსიქიკური ჯანდაცვის მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით. აღნიშნული რეკომენდაციები განიხილება და შეთანხმდება შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამინისტროსთან, იმისათვის, რომ სამინისტრომ ფსიქიკური ჯანდაცვის პოლიტიკაში შესაბამისი ცვლილებები შეიტანოს.

ახალი ამბები

სტატია: ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისებზე ეკონომიკური და ფინანსური ხელმისაწვდომობის ბარიერების კვლევა საქართველოში: პოლიტიკის ინფორმირება და მტკიცებულებების გამოყენება

ახალი სტატია საუბრობს ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისებზე ეკონომიკური და ფინანსური ხელმისაწვდომობის ბარიერების შესახებ საქართველოში და მიმოიხილავს შესაძლებლობებს, რომელიც რეფორმირებისთვის საჭირო სტრატეგიის განვითარებას დაეხმარება. სტატია ახლახანს გამოქვეყნდა საერთაშორისო რეფერირებად ჟურნალში BMC Health Services Research, კურაციოს მკვლევრების: ლელა სულაბერიძე, ივდითი ჩიქოვანი, მაია უჩანეიშვილი,…

ინტერვიუ თამარ სირბილაძესთან საქართველოში ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლების ზომასა და ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსით ინფიცირების რისკის შემცველი ქცევების შესახებ

ინტერვიუ ეყრდნობა საქართველოს 7 ქალაქში ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლებში  ბიომარკერის კომპონენტით ქცევაზე ზედამხედველობის ინტეგრირებული კვლევის უახლეს ტალღას. კვლევა მიზნად ისახავს შეაფასოს ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლებში აივ ინფექციის და C ჰეპატიტის ვირუსის გავრცელება, განსაზღვროს აივ ინფექციასთან მიმართებაში ძირითადი სარისკო ქცევები და მოიძიოს მტკიცებულებები…

საქართველოში ტუბერკულოზის სფეროში სამედიცინო პერსონალის  შედეგზე დაფუძნებული დაფინანსების მოდელის შემუშავება და შეფასება: ხარჯთეფექტიანობისა და გავლენის განსაზღვრა (RBF4TB)

შესავალი და მოკლე მიმოხილვა საერთაშორისო ფონდი კურაციო დედოფალ მარგარეტის სახელობის უნივერსიტეტთან (გაერთიანებული სამეფო), ლონდონის ჰიგიენისა და ტროპიკული მედიცინის სკოლასთან (გაერთიანებული სამეფო) და ანტვერპენის ტროპიკული მედიცინის ინსტიტუტთან (ბელგია) ერთად ახორციელებს კვლევას “სქართველოში ტუბერკულოზის მკურნალობის შედეგზე დაფუძნებული დაფინანსების მოდელის შემუშავება და შეფასება:…

ქცევაზე ზედამხედველობის კვლევა ბიომარკერის კომპონენტით საქართველოს ორ ძირითად ქალაქში მამაკაცებს შორის, რომელთაც სქესობრივი კონტაქტი აქვთ მამაკაცებთან, 2015

საერთაშორისო ფონდი კურაციო აგრძელებს ქცევაზე ზედამხედველობის კვლევების განხორციელებას აივ-ის გავრცელების თვალსაზრისით საკვანძო ჯგუფებში. კვლევა მიზნად ისახავს აივ ინფექციის  გავრცელების შეფასებას ამ ჯგუფებში; აივ ინფექციასთან მიმართებაში ძირითადი სარისკო ქცევების განსაზღვრას და ადვოკატირებისა და პოლიტიკის შემუშავებისათვის მტკიცებულებების გენერირებას. წინამდებარე კვლევა წარმოადგენს ბიომარკერის…

ჟურნალ BMC-ში გამოქვეყნდა საერთაშორისო ფონდ „კურაციოს“ მიერ საქართველოში ჩატარებული რანდომიზებული კვლევა – „იმუნიზაციის პროგრამაზე მხარდამჭერი მეთვალყურეობის როლის შედეგები“ .

ჟურნალ BMC-ის დანართში ”საერთაშორისო ჯანდაცვა და ადამიანის უფლებები 2009” საერთაშორისო ფონდ „კურაციოს“ და საერთაშორისო ექსპერტების კვლევითი სტატია „არათანაბარი მოცვა: უთანასწორობის გამოვლენა იმუნზაციის დონის გასაუმჯობესებლად მტკიცებულების დახმარებით“გამოქვეყნდა. კვლევა ჩატარდა კანადის საერთაშორისო იმუნიზაციის ინიციატივის მეორე ეტაპის (CIII2) ფარგლებში – ოპერაციული კვლევების გრანტები….

საერთაშორისო ფონდი კურაციო იწყებს სტიპენდიის პროგრამას ჯანდაცვის/ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის მართვის ფაკულტეტის საუკეთესო სტუდენტებისთვის

ხართ ჯანდაცვის/საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის დამამთავრებელი კურსის წარჩინებული სტუდენტი? თუ ასეა, უნიკალური შესაძლებლობა გეძლევათ მიიღოთ სტიპენდია 250 ლარის ოდენობით თვეში. 2009 წლიდან საერთაშორისო ფონდმა „კურაციომ“ დაიწყო სტიპენდიების გაცემა საქართველოს აკრედიტირებული უნივერსიტეტების, ჯანდაცვის ორგანიზაციის/საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის დამამთავრებელი კურსის წარჩინებული სტუდენტებისათვის….