მტკიცებულებების მოძიება ინტერნეტის რესურსის გამოყენებით

“სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება კვლევის მტკიცებულებების პოლიტიკის შემუშავებაში გამოყენების ხელშეწყობის მიზნით” პროექტის განხორციელებით საერთაშორისო ფონდი „კურაციო“ მიზნად ისახავს განავითაროს სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების შესაძლებლობები ისეთი პოლიტიკის შემუშავებაში, რომელიც ა) მტკიცებულებაზეა დაფუძნებული ბ) ჯდება საქართველოს სოციალურ, ეკონომიკურ და კულტურულ კონტექსტში და გ) პასუხობს საზოგადოების ინტერესებს.

საერთაშორისო ფონდ „კურაციოს“ სურს, რომ ზემოთ აღნიშნულ მიზანს არასამთავრობო ორგანიზაციების ორი ქსელის (საქართველოს საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ალიანსი „საზოგადოებრივი დაფინანსების გამჭირვალობისთვის“ და „საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის კოალიცია“) დაახლოებით და მათ მიერ პოლიტიკის შემუშავების პროცესში მტკიცებულებით უზრუნველყოფის შესაძლებლობების გაუმჯობესებით მიაღწიოს. აღნიშნული ინიციატივა ხორციელდება ჯანდაცვის პოლიტიკის და სისტემების კვლევის ალიანსის და „ღია საზოგადოება – საქართველოს“ მხარდაჭერით.

საერთაშორისო ფონდმა „კურაციომ“ ჩაატარა ტრენინგი მტკიცებულების მოძიებასა და მოპოვებაზე. ტრენინგის მოდული მიზნად ისახავდა პარტნიორი კოალიციების ანალიტიკური და კვლევითი სამუშაოების წარმატებით განახორციელების შესაძლებლობების გაზრდას მათ მიერ ეროვნულ და საერთაშორისო მტკიცებულებების წყაროებზე (მონაცემთა ბაზები, სამეცნიერო ჟურნალები, სპეციალური ლიტერატურის საცავები, სამთავრობო ანგარიშები, ინტერნეტი და ა.შ.) წვდომის გაუმჯობესების საშუალებით. ტრენინგი მოამზადა და ჩაატარა საერთაშორისო ურთიერთობების ასოციაციის პრეზიდენტმა, ბატონმა ლევან ცუცქირიძემ. მან მიაწოდა ინფორმაცია ტრენინგის მონაწილეებს თუ სად და როგორ შეიძლება მოიძიონ მტკიცებულება; მოდულში ძირითადად ყურადღება დაეთმო ზოგადი და სპეციალიზებული ძებნის სისტემების გამოყენებას, ინფორმაციის უკეთ გაანალიზებას და მოძიებული ინფორმაციის უფრო ეფექტიანად გამოყენებას კვლევის, საინფორმაციო და ანალიტიკური მიზნებისთვის.

ახალი ამბები

სტატია: ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისებზე ეკონომიკური და ფინანსური ხელმისაწვდომობის ბარიერების კვლევა საქართველოში: პოლიტიკის ინფორმირება და მტკიცებულებების გამოყენება

ახალი სტატია საუბრობს ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისებზე ეკონომიკური და ფინანსური ხელმისაწვდომობის ბარიერების შესახებ საქართველოში და მიმოიხილავს შესაძლებლობებს, რომელიც რეფორმირებისთვის საჭირო სტრატეგიის განვითარებას დაეხმარება. სტატია ახლახანს გამოქვეყნდა საერთაშორისო რეფერირებად ჟურნალში BMC Health Services Research, კურაციოს მკვლევრების: ლელა სულაბერიძე, ივდითი ჩიქოვანი, მაია უჩანეიშვილი,…

ინტერვიუ თამარ სირბილაძესთან საქართველოში ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლების ზომასა და ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსით ინფიცირების რისკის შემცველი ქცევების შესახებ

ინტერვიუ ეყრდნობა საქართველოს 7 ქალაქში ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლებში  ბიომარკერის კომპონენტით ქცევაზე ზედამხედველობის ინტეგრირებული კვლევის უახლეს ტალღას. კვლევა მიზნად ისახავს შეაფასოს ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლებში აივ ინფექციის და C ჰეპატიტის ვირუსის გავრცელება, განსაზღვროს აივ ინფექციასთან მიმართებაში ძირითადი სარისკო ქცევები და მოიძიოს მტკიცებულებები…

საქართველოში ტუბერკულოზის სფეროში სამედიცინო პერსონალის  შედეგზე დაფუძნებული დაფინანსების მოდელის შემუშავება და შეფასება: ხარჯთეფექტიანობისა და გავლენის განსაზღვრა (RBF4TB)

შესავალი და მოკლე მიმოხილვა საერთაშორისო ფონდი კურაციო დედოფალ მარგარეტის სახელობის უნივერსიტეტთან (გაერთიანებული სამეფო), ლონდონის ჰიგიენისა და ტროპიკული მედიცინის სკოლასთან (გაერთიანებული სამეფო) და ანტვერპენის ტროპიკული მედიცინის ინსტიტუტთან (ბელგია) ერთად ახორციელებს კვლევას “სქართველოში ტუბერკულოზის მკურნალობის შედეგზე დაფუძნებული დაფინანსების მოდელის შემუშავება და შეფასება:…

ქცევაზე ზედამხედველობის კვლევა ბიომარკერის კომპონენტით საქართველოს ორ ძირითად ქალაქში მამაკაცებს შორის, რომელთაც სქესობრივი კონტაქტი აქვთ მამაკაცებთან, 2015

საერთაშორისო ფონდი კურაციო აგრძელებს ქცევაზე ზედამხედველობის კვლევების განხორციელებას აივ-ის გავრცელების თვალსაზრისით საკვანძო ჯგუფებში. კვლევა მიზნად ისახავს აივ ინფექციის  გავრცელების შეფასებას ამ ჯგუფებში; აივ ინფექციასთან მიმართებაში ძირითადი სარისკო ქცევების განსაზღვრას და ადვოკატირებისა და პოლიტიკის შემუშავებისათვის მტკიცებულებების გენერირებას. წინამდებარე კვლევა წარმოადგენს ბიომარკერის…

ჟურნალ BMC-ში გამოქვეყნდა საერთაშორისო ფონდ „კურაციოს“ მიერ საქართველოში ჩატარებული რანდომიზებული კვლევა – „იმუნიზაციის პროგრამაზე მხარდამჭერი მეთვალყურეობის როლის შედეგები“ .

ჟურნალ BMC-ის დანართში ”საერთაშორისო ჯანდაცვა და ადამიანის უფლებები 2009” საერთაშორისო ფონდ „კურაციოს“ და საერთაშორისო ექსპერტების კვლევითი სტატია „არათანაბარი მოცვა: უთანასწორობის გამოვლენა იმუნზაციის დონის გასაუმჯობესებლად მტკიცებულების დახმარებით“გამოქვეყნდა. კვლევა ჩატარდა კანადის საერთაშორისო იმუნიზაციის ინიციატივის მეორე ეტაპის (CIII2) ფარგლებში – ოპერაციული კვლევების გრანტები….

საერთაშორისო ფონდი კურაციო იწყებს სტიპენდიის პროგრამას ჯანდაცვის/ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის მართვის ფაკულტეტის საუკეთესო სტუდენტებისთვის

ხართ ჯანდაცვის/საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის დამამთავრებელი კურსის წარჩინებული სტუდენტი? თუ ასეა, უნიკალური შესაძლებლობა გეძლევათ მიიღოთ სტიპენდია 250 ლარის ოდენობით თვეში. 2009 წლიდან საერთაშორისო ფონდმა „კურაციომ“ დაიწყო სტიპენდიების გაცემა საქართველოს აკრედიტირებული უნივერსიტეტების, ჯანდაცვის ორგანიზაციის/საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის დამამთავრებელი კურსის წარჩინებული სტუდენტებისათვის….