პოსტერების წარდგენა აივ/შიდსის 2012 წლის კოპენჰაგენის საერთაშორისო კონფერენციაზე

საერთაშორისო ფონდმა „კურაციომ“ კოპენჰაგენის 2012 წლის კონფერენციაზე ორი პოსტერი წარმოადგინა.

ერთერთი პოსტერი მოიცავს ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლებს შორის საქართველოს ხუთ ქალაქში 2008-2009 წ. აივ ინფექციაზე ქცევითი და ბიომარკერული კვლევის შედეგებს. კერძოდ, შესწავლილ იქნა ნარკომომხმარებლებს შორის ტესტირების დაბალი მაჩვენებელის განმაპირობებელი ფაქტორები.

კონფერენციის მონაწილეებმა პოსტერი წარმოადგინეს სესიაზ: გაკვეთილები აივ-ზე ტესტირების სტრატეგიის განხორციელებისას.
ავტორები: ივდითი ჩიქოვანი, ქეთევან გოგუაძე, ნათია რუხაძე, გიორგი გოცაძე.

მეორე პოსტერი ეხმაურება აივ-ზე გვიანი დიაგნოსტირების თემას. შესწავლილ იქნა აივ/შიდსის ეროვნული მონაცემთა ბაზა 2000-2010 წლებისთვის და გამოვლინდა საქართველოში გვიანი დიაგნოსტირების მაღალი რისკის ჯგუფის მახასიათებლები.

ავტორები: ქეთევან გოგუაძე, ივდითი ჩიქოვანი, ნათია რუხაძე, გიორგი გოცაძე.

კვლევები შეგიძლიათ ნახოთ შემდეგ ბმულზე:

ტესტირების დაბალი მაჩვენებელი და მისი განმსაზღვრელი ფაქტორები ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლებშ შორის

აივ/შიდსზე გვიანი დიაგნოსტირების მაღალი რისკის ჯგუფები საქართველოში

ახალი ამბები