სტაჟირების შესაძლებლობა საერთაშორისო ფონდ ‘კურაციოში’

საერთაშორისო ფონდი ”კურაციო” მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებს იწვევს სტაჟირების პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად.

2002 წლიდან, ფონდში სტაჟირება გაიარეს სტუდენტებმა მსოფლიოს წამყვანი უნივერსიტეტებიდან, როგორიც არის ჯონს ჰოპკინსის უნივერსიტეტი, იელი, ლონდონის ჰიგიენისა და ტროპიკული მედიცინის სკოლა და ა.შ.

2012-2013 წლებში ინტერნებს შესაძლებლობა ექნებათ, ჩაერთონ საერთაშორისო ფონდ ”კურაციო”-ს მიერ განხორციელებულ მიმდინარე კვლევებში.

სტაჟირების ვადები:

• სტაჟირება ზამთრის პერიოდში (დეკემბერი- თებერალი) 2-დან 6 კვირამდე;

• ზაფხულის პერიოდში (ივნისი-სექტემბერი) 1-დან 4 თვემდე.

სტაჟირების პირობები:

სტაჟირება არ არის ანაზღაურებადი, თუმცა ინტერნებს შესაძლებლობა აქვთ ისარგებლონ შემდეგი პირობებით:
• ინტერნეტითა და საოფისე მოწყობილობით სარგებლობა ფონდის ოფისში;
• ხელმისაწვდომობა ონლაინ ბიბლიოთეკაზე, რომელიც მოიცავს 8000-ზე მეტ საინფორმაციო მასალას 30 სხვადასხვა ენაზე;
• სტაჟირების კოორდინატორი, რომელიც ინტერნებს გაუწევს მუდმივ დახმარებას და ზედამხედველობას კვლევის თემაზე მუშაობის პროცესში. უცხოელ ინტერნებს უწევს დახმარებას საქართველოში მათი ყოფნის პერიოდში და გამგზავრებისას, ასევე სამეცნიერო ნაშრომის მომზადებისას

უცხოელი ინტერნებისთვის:

• ლოგისტიკური მხარდაჭერა საქართველოში ჩამოსვლის, ქვეყნის ტერიტორიაზე ყოფნის და გამგზავრებისას, რაც მოიცავს სამგზავრო ვიზის მიღებასთან დაკავშირებულ პროცედურებს, საცხოვრებელი ადგილის მოძიებას და ა.შ; 

• საგრანტო თანხა 500 აშშ დოლარის ოდენობით.

პროგრამაში მონაწილეობის წამახალისებელი ფაქტორები:

– შესაძლებლობა, რომ სტაჟორებმა გამოიყენონ მიღებული თეორიული ცოდნა და კვლევის უნარები პრაქტიკაში;

– შეიტანონ საკუთარი წვლილი და წარმოჩნდნენ სამეცნიერო ნაშრომის თანაავტორებად, რომელიც გამოქვეყნდება სამეცნიერო ჟურნალებში;

– ჰქონდეთ მუდმივი ურთიერთობა მაღალი დონის პროფესიონალებთან და ჩაერთონ პოლიტიკის შემუშავებისთვის მტკიცებულებების შექმნის პროცესში.

შემოდგომის კონკურსზე საბუთების შემოტანის ბოლო ვადაა 20 ოქტომბერი, 2012.

ნახეთ დეტალური აღწერა (ინგლისურ ენაზე) ინფორმაციის მისაღებად სტაჟირების პროგრამაში მონაწილეობის მიღების პროცედურებისა და კვლევის თემების შესახებ.

ახალი ამბები

სტატია: ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისებზე ეკონომიკური და ფინანსური ხელმისაწვდომობის ბარიერების კვლევა საქართველოში: პოლიტიკის ინფორმირება და მტკიცებულებების გამოყენება

ახალი სტატია საუბრობს ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისებზე ეკონომიკური და ფინანსური ხელმისაწვდომობის ბარიერების შესახებ საქართველოში და მიმოიხილავს შესაძლებლობებს, რომელიც რეფორმირებისთვის საჭირო სტრატეგიის განვითარებას დაეხმარება. სტატია ახლახანს გამოქვეყნდა საერთაშორისო რეფერირებად ჟურნალში BMC Health Services Research, კურაციოს მკვლევრების: ლელა სულაბერიძე, ივდითი ჩიქოვანი, მაია უჩანეიშვილი,…

ინტერვიუ თამარ სირბილაძესთან საქართველოში ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლების ზომასა და ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსით ინფიცირების რისკის შემცველი ქცევების შესახებ

ინტერვიუ ეყრდნობა საქართველოს 7 ქალაქში ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლებში  ბიომარკერის კომპონენტით ქცევაზე ზედამხედველობის ინტეგრირებული კვლევის უახლეს ტალღას. კვლევა მიზნად ისახავს შეაფასოს ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლებში აივ ინფექციის და C ჰეპატიტის ვირუსის გავრცელება, განსაზღვროს აივ ინფექციასთან მიმართებაში ძირითადი სარისკო ქცევები და მოიძიოს მტკიცებულებები…

საქართველოში ტუბერკულოზის სფეროში სამედიცინო პერსონალის  შედეგზე დაფუძნებული დაფინანსების მოდელის შემუშავება და შეფასება: ხარჯთეფექტიანობისა და გავლენის განსაზღვრა (RBF4TB)

შესავალი და მოკლე მიმოხილვა საერთაშორისო ფონდი კურაციო დედოფალ მარგარეტის სახელობის უნივერსიტეტთან (გაერთიანებული სამეფო), ლონდონის ჰიგიენისა და ტროპიკული მედიცინის სკოლასთან (გაერთიანებული სამეფო) და ანტვერპენის ტროპიკული მედიცინის ინსტიტუტთან (ბელგია) ერთად ახორციელებს კვლევას “სქართველოში ტუბერკულოზის მკურნალობის შედეგზე დაფუძნებული დაფინანსების მოდელის შემუშავება და შეფასება:…

ქცევაზე ზედამხედველობის კვლევა ბიომარკერის კომპონენტით საქართველოს ორ ძირითად ქალაქში მამაკაცებს შორის, რომელთაც სქესობრივი კონტაქტი აქვთ მამაკაცებთან, 2015

საერთაშორისო ფონდი კურაციო აგრძელებს ქცევაზე ზედამხედველობის კვლევების განხორციელებას აივ-ის გავრცელების თვალსაზრისით საკვანძო ჯგუფებში. კვლევა მიზნად ისახავს აივ ინფექციის  გავრცელების შეფასებას ამ ჯგუფებში; აივ ინფექციასთან მიმართებაში ძირითადი სარისკო ქცევების განსაზღვრას და ადვოკატირებისა და პოლიტიკის შემუშავებისათვის მტკიცებულებების გენერირებას. წინამდებარე კვლევა წარმოადგენს ბიომარკერის…

ჟურნალ BMC-ში გამოქვეყნდა საერთაშორისო ფონდ „კურაციოს“ მიერ საქართველოში ჩატარებული რანდომიზებული კვლევა – „იმუნიზაციის პროგრამაზე მხარდამჭერი მეთვალყურეობის როლის შედეგები“ .

ჟურნალ BMC-ის დანართში ”საერთაშორისო ჯანდაცვა და ადამიანის უფლებები 2009” საერთაშორისო ფონდ „კურაციოს“ და საერთაშორისო ექსპერტების კვლევითი სტატია „არათანაბარი მოცვა: უთანასწორობის გამოვლენა იმუნზაციის დონის გასაუმჯობესებლად მტკიცებულების დახმარებით“გამოქვეყნდა. კვლევა ჩატარდა კანადის საერთაშორისო იმუნიზაციის ინიციატივის მეორე ეტაპის (CIII2) ფარგლებში – ოპერაციული კვლევების გრანტები….

საერთაშორისო ფონდი კურაციო იწყებს სტიპენდიის პროგრამას ჯანდაცვის/ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის მართვის ფაკულტეტის საუკეთესო სტუდენტებისთვის

ხართ ჯანდაცვის/საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის დამამთავრებელი კურსის წარჩინებული სტუდენტი? თუ ასეა, უნიკალური შესაძლებლობა გეძლევათ მიიღოთ სტიპენდია 250 ლარის ოდენობით თვეში. 2009 წლიდან საერთაშორისო ფონდმა „კურაციომ“ დაიწყო სტიპენდიების გაცემა საქართველოს აკრედიტირებული უნივერსიტეტების, ჯანდაცვის ორგანიზაციის/საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის დამამთავრებელი კურსის წარჩინებული სტუდენტებისათვის….