პოლიტიკის დიალოგი ფარმაცევტული საშუალებების ფასწარმოქმნის მექანიზმებზე

საერთაშორისო ფონდმა კურაციომ გამართა პოლიტიკის დიალოგი თემაზე ფარმაცევტული საშუალებების ფასწარმოქმნის მექანიზმები. შეხვედრას ესწრებოდნენ სხვადასხვა დაინტერესებული მხარე სამთავრობო სტრუქტურებიდან, არასამთავრობო სექტორიდან, ფარმაცევტული კომპანიების ასოციაციებიდან და ასევე დარგის ექსპერტები. მომზადდა შეხვედრის შემაჯამებელი დოკუმენტი, რომელიც აჯამებს დისკუსიის ძირითად აქცენტებს და შეხვედრის შედეგად მიღებულ გადაწყვეტილებებს მომდევნო ნაბიჯებთან დაკავშირებით.

მეტი დეტალისთვის იხილეთ დიალოგის შეჯამების დოკუმენტი.

პოლიტიკის დიალოგი და ამ შეხვედრის შემაჯამებელი დოკუმენტი მომზადდა ჯანდაცვისპოლიტიკის და სისტემების კვლევის ალიანსის (AHPSR) მიერ მხარდაჭერილი პროექტისფარგლებში, რომელსაც ფონდი კურაციო ახორციელებს ბეირუთის ამერიკულ უნივერსიტეტთანარსებული მტკიცებულება პოლიტიკისთვის ცენტრთან ერთად (K2P) .

ახალი ამბები