სამუშაო შეხვედრა ბეირუთში ჯანდაცვის პოლიტიკის და სისტემების კვლევის გამოყენებაზე პოლიტიკის შემუშავების პროცესში

საერთაშორისო ფონდი კურაციოს კვლევითი განყოფილების ხელმძღვანელი მაია უჩენეიშვილი ახსენებს ჯანდაცვის პოტიკის და სისტემების კვლევის გამოყენების შესაძლებლობის გაძლიერების დამტკიცებულებაზე დაფუძნებული პოლიტიკის შემუშავების პროგრამის ძირითადი მიღწევების, გამოწვევების და სამომავლო ხედვების შესახებ სამუშაო შეხვედრაზე, რომელიც მიმდინარეობს ქალაქ ბეირუთში და ორგანიზებულია American University of Beirut (AUB)ის და Knowledge to Policy (K2P) ცენტრის მიერ WHO- the Alliance for Health Policy and Systems Research (AHPSR) ის მიერ დაფნანსებული პროგრამის ფარგლებში.

ახალი ამბები