ქალი ავტორების მხარდასაჭერი პროგრამა ჯანდაცვის პოლიტიკის და სისტემების კვლევაზე დაფუძნებული პირველი სამეცნიერო პუბლიკაციის გამოსაქვეყნებლად

გამოიყენეთ უნიკალური შესაძლებლობა, გახდეთ თქვენი პირველი სამეცნიერო სტატიის ავტორი ჯანდაცვის პოლიტიკის და სისტემების (HPSR) კვლევის მიმართულებით. თუ გაქვთ ახალი კვლევის მიგნებები და გსურთ თქვენი ხედვა გააცნოთ საერთაშორისო კვლევით საზოგადოებას, თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა მათი მხარდაჭერით და ხელმძღვანელობით დაწეროთ სამეცნიერო სტატია და გამოაქვეყნოთ რეფერირებად სამეცნიერო გამოცემაში.

გამოცხადების ფარგლებში Health Systems Global (HSG) და The Alliance for Health Policy and Systems Research (AHPSR) ჟურნალ Health Policy and Planningთან ერთად მხარს უჭერს ქალი ავტორების გაძლიერებას და გაძლევთ შესაძლებლობას, მიიღოთ ინდივიდუალური რჩევები და მხარდაჭერა სტატიის მომზადებაში.

კონკურსში მონაწილეობისთვის მხარდაჭერილი არიან ქართველი ქალი სტუდენტები და ახალგაზრდა მკვლევარები.

მონაწილეობისთვის საჭიროა მოამზადოთ მოკლე სამოტივაციო წერილი და ჩატარებული კვლევითი სამუშაოს აბსტრაქტი (არაუმეტეს 500 სიტყვისა), რომლის სამეცნიერო სტატიად ქცევის და გამოქვეყნების სურვილი გექნებათ. სამოტივაციო წერილისა და აბსტრაქტის გაგზავნის ბოლო ვადაა 6 სექტემბერი, 2019.

2015 წლის პირველი მარტიდან, საერთაშორისო ფონდი კურაციო (CIF) Health Systems Global-ის სამდივნოა. აბსტრაქტის მომზადებასთან დაკავშირებით დამატებითი კითხვების შემთხვევაში, შეგიძლიათ მობრძანდეთ საერთაშორისო ფონდ კურაციოში, ოთხშაბათს 28 აგვისტოს 11-დან 1 საათამდე და გაიაროთ კონსულტაცია ნანა ჯალაღონიასთან, HSG-ის პროექტების მენეჯერთან.

გამოცხადების შესახებ სრული ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს.

ახალი ამბები

საქართველოში უცხოელი ვიზიტორების მხრიდან მომავალი ტუბერკულოზის გავრცელების რისკების შეფასება და საერთაშორისო გამოცდილებაზე დაყრდნობით ამ რისკების შემცირების შესაძლო მექანიზმები

გამოიყენეთ უნიკალური შესაძლებლობა, გახდეთ თქვენი პირველი სამეცნიერო სტატიის ავტორი ჯანდაცვის პოლიტიკის და სისტემების (HPSR) კვლევის მიმართულებით. თუ გაქვთ ახალი კვლევის მიგნებები და გსურთ თქვენი ხედვა გააცნოთ საერთაშორისო კვლევით საზოგადოებას, თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა მათი მხარდაჭერით და ხელმძღვანელობით დაწეროთ სამეცნიერო სტატია და გამოაქვეყნოთ რეფერირებად სამეცნიერო გამოცემაში.

IPN: საერტაშორისო ფონდი კურაციოს პრეზიდენტის ინფორმაციით, „ფაიზერის“ და „მოდერნას“ ვაქცინა ლიმიტირებული იქნება, ქვეყანამ ყველაზე დიდი რაოდენობით კი ისეთი ვაქცინა უნდა მიიღოს, რომელსაც 2-8 გრადუსზე სჭირდება შენახვა

გამოიყენეთ უნიკალური შესაძლებლობა, გახდეთ თქვენი პირველი სამეცნიერო სტატიის ავტორი ჯანდაცვის პოლიტიკის და სისტემების (HPSR) კვლევის მიმართულებით. თუ გაქვთ ახალი კვლევის მიგნებები და გსურთ თქვენი ხედვა გააცნოთ საერთაშორისო კვლევით საზოგადოებას, თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა მათი მხარდაჭერით და ხელმძღვანელობით დაწეროთ სამეცნიერო სტატია და გამოაქვეყნოთ რეფერირებად სამეცნიერო გამოცემაში.

შესრულებაზე დაფუძნებული ანაზღაურების გავლენა სამედიცინო სერვისების მიმწოდებლებში პირველადი ჯანდაცვის სერვისების მოხმარებასა და ხარისხზე საშუალო და მაღალი შემოსავლების მქონე ქვეყნებში

გამოიყენეთ უნიკალური შესაძლებლობა, გახდეთ თქვენი პირველი სამეცნიერო სტატიის ავტორი ჯანდაცვის პოლიტიკის და სისტემების (HPSR) კვლევის მიმართულებით. თუ გაქვთ ახალი კვლევის მიგნებები და გსურთ თქვენი ხედვა გააცნოთ საერთაშორისო კვლევით საზოგადოებას, თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა მათი მხარდაჭერით და ხელმძღვანელობით დაწეროთ სამეცნიერო სტატია და გამოაქვეყნოთ რეფერირებად სამეცნიერო გამოცემაში.

სტატია: ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისებზე ეკონომიკური და ფინანსური ხელმისაწვდომობის ბარიერების კვლევა საქართველოში: პოლიტიკის ინფორმირება და მტკიცებულებების გამოყენება

გამოიყენეთ უნიკალური შესაძლებლობა, გახდეთ თქვენი პირველი სამეცნიერო სტატიის ავტორი ჯანდაცვის პოლიტიკის და სისტემების (HPSR) კვლევის მიმართულებით. თუ გაქვთ ახალი კვლევის მიგნებები და გსურთ თქვენი ხედვა გააცნოთ საერთაშორისო კვლევით საზოგადოებას, თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა მათი მხარდაჭერით და ხელმძღვანელობით დაწეროთ სამეცნიერო სტატია და გამოაქვეყნოთ რეფერირებად სამეცნიერო გამოცემაში.

ინტერვიუ თამარ სირბილაძესთან საქართველოში ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლების ზომასა და ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსით ინფიცირების რისკის შემცველი ქცევების შესახებ

გამოიყენეთ უნიკალური შესაძლებლობა, გახდეთ თქვენი პირველი სამეცნიერო სტატიის ავტორი ჯანდაცვის პოლიტიკის და სისტემების (HPSR) კვლევის მიმართულებით. თუ გაქვთ ახალი კვლევის მიგნებები და გსურთ თქვენი ხედვა გააცნოთ საერთაშორისო კვლევით საზოგადოებას, თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა მათი მხარდაჭერით და ხელმძღვანელობით დაწეროთ სამეცნიერო სტატია და გამოაქვეყნოთ რეფერირებად სამეცნიერო გამოცემაში.

საკონფერენციო ნაშრომი: რეალისტური შეფასების მეთოდის გამოყენება კომპლექსური ინტერვენციის შესაფასებლად, საქართველოში ტუბერკულოზის მართვის პროგრამის გასაუმჯობესების მიზნით

გამოიყენეთ უნიკალური შესაძლებლობა, გახდეთ თქვენი პირველი სამეცნიერო სტატიის ავტორი ჯანდაცვის პოლიტიკის და სისტემების (HPSR) კვლევის მიმართულებით. თუ გაქვთ ახალი კვლევის მიგნებები და გსურთ თქვენი ხედვა გააცნოთ საერთაშორისო კვლევით საზოგადოებას, თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა მათი მხარდაჭერით და ხელმძღვანელობით დაწეროთ სამეცნიერო სტატია და გამოაქვეყნოთ რეფერირებად სამეცნიერო გამოცემაში.

საქართველოში ტუბერკულოზის სფეროში სამედიცინო პერსონალის  შედეგზე დაფუძნებული დაფინანსების მოდელის შემუშავება და შეფასება: ხარჯთეფექტიანობისა და გავლენის განსაზღვრა (RBF4TB)

გამოიყენეთ უნიკალური შესაძლებლობა, გახდეთ თქვენი პირველი სამეცნიერო სტატიის ავტორი ჯანდაცვის პოლიტიკის და სისტემების (HPSR) კვლევის მიმართულებით. თუ გაქვთ ახალი კვლევის მიგნებები და გსურთ თქვენი ხედვა გააცნოთ საერთაშორისო კვლევით საზოგადოებას, თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა მათი მხარდაჭერით და ხელმძღვანელობით დაწეროთ სამეცნიერო სტატია და გამოაქვეყნოთ რეფერირებად სამეცნიერო გამოცემაში.

ჟურნალ BMC-ში გამოქვეყნდა საერთაშორისო ფონდ „კურაციოს“ მიერ საქართველოში ჩატარებული რანდომიზებული კვლევა – „იმუნიზაციის პროგრამაზე მხარდამჭერი მეთვალყურეობის როლის შედეგები“ .

გამოიყენეთ უნიკალური შესაძლებლობა, გახდეთ თქვენი პირველი სამეცნიერო სტატიის ავტორი ჯანდაცვის პოლიტიკის და სისტემების (HPSR) კვლევის მიმართულებით. თუ გაქვთ ახალი კვლევის მიგნებები და გსურთ თქვენი ხედვა გააცნოთ საერთაშორისო კვლევით საზოგადოებას, თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა მათი მხარდაჭერით და ხელმძღვანელობით დაწეროთ სამეცნიერო სტატია და გამოაქვეყნოთ რეფერირებად სამეცნიერო გამოცემაში.