გლობალური აივ/შიდსის ინიციატივების გავლენა ჯანდაცვის სისტემებზე პოსტსაბჭოთა კავშირის სამ ქვეყანაში

2010 წლის იანვრიდან ივლისამდე საერთაშორისო ფონდმა “კურაციომ” ლონდონის ჰიგიენისა და ტროპიკული მედიცინის სკოლასთან და სხვა პარტნიორებთან ერთად განახორციელა კვლევა, რომელიც მიზნად ისახავდა გლობალური ფონდის აივ/შიდსის პროგრამების გავლენის შესწავლას სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების როლზე საქართველოში, ყირგიზეთსა და უკრაინაში.

კვლევის პროცესში ორგანიზაციამ გააანალიზა სამოქალაქო საზოგადოების ადვოკატირების საქმიანობა, რომელიც აივ/შიდსის რეფორმირებას, წამალდამოკიდებულების პოლიტიკასა და მათ განხორციელებას უკავშირდება პოსტსაბჭოთა კავშირის სამ ქვეყანაში. შესწავლის პროცესში ჩატარდა ნახევრად სტრუქტურირებული ჩაღრმავებული ინტერვიუები საქართველოში, ყირგიზეთსა და უკრაინაში. გამოკითხულ იქნა 49 სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციის წარმომადგენელი და 22 გადაწყვეტილების მიმღები პირი.

4 ივლისს კვლევის შედეგები გამოქვეყნდა სამეცნიერო ჟურნალში “ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაგეგმარება“ სახელწოდებით „გლობალური ფონდის მხარდაჭერის გავლენა სამოქალაქო საზოგადოებრივ ორგანიზაციებზე პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში- შედეგიანი ჩართულობა თუ საუბარი არაფერზე?“

როგორც კვლევის შედეგებმა ცხადყო, გლობალური ფონდის მხარდაჭერამ ხელი შეუწყო სამოქალაქო საზოგადოების კვალიფიკაციის გაუმჯობესებას და ნდობის გაზრდას ხელისუფლების მხრიდან; უფრო ეფექტური გახდა სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გავლენა აივ/შიდსთან და ნარკოტიკებთან დაკავშირებულ პოლიტიკაზე.

რესპონდენტებმა ასევე აღნიშნეს, რომ გლობალური ფონდის მიერ ადვოკატირებისთვის გამოყოფილი დაფინანსება არასაკმარისი და არაპირდაპირი იყო; გარდა ამისა, ხშირად ჰქონდა ადგილი დაფინანსების შეწყვეტას. გლობალური ფონდისგან დაფინანსების მოპოვების მცდელობა კონკურენტულ პირობებს ქმნიდა სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისთვის, რაც, ხშირ შემთხვევაში, ხელს უშლიდა კოლექტიური საქმიანობის ჯანსაღ გარემოში წარმართვას. ამის შედეგად, ერთობლივი ადვოკატირებაც ნაკლებად ეფექტური იყო.

კვლევა განხორციელდა ღია საზოგადოების ფონდების მხარდაჭერით.

ნახეთ სტატია ონლაინ ან გადმოტვირთეთ. (ხელმისაწვდომია ქართულ ენაზე).

ახალი ამბები

სტატია: ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისებზე ეკონომიკური და ფინანსური ხელმისაწვდომობის ბარიერების კვლევა საქართველოში: პოლიტიკის ინფორმირება და მტკიცებულებების გამოყენება

ახალი სტატია საუბრობს ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისებზე ეკონომიკური და ფინანსური ხელმისაწვდომობის ბარიერების შესახებ საქართველოში და მიმოიხილავს შესაძლებლობებს, რომელიც რეფორმირებისთვის საჭირო სტრატეგიის განვითარებას დაეხმარება. სტატია ახლახანს გამოქვეყნდა საერთაშორისო რეფერირებად ჟურნალში BMC Health Services Research, კურაციოს მკვლევრების: ლელა სულაბერიძე, ივდითი ჩიქოვანი, მაია უჩანეიშვილი,…

ინტერვიუ თამარ სირბილაძესთან საქართველოში ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლების ზომასა და ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსით ინფიცირების რისკის შემცველი ქცევების შესახებ

ინტერვიუ ეყრდნობა საქართველოს 7 ქალაქში ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლებში  ბიომარკერის კომპონენტით ქცევაზე ზედამხედველობის ინტეგრირებული კვლევის უახლეს ტალღას. კვლევა მიზნად ისახავს შეაფასოს ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლებში აივ ინფექციის და C ჰეპატიტის ვირუსის გავრცელება, განსაზღვროს აივ ინფექციასთან მიმართებაში ძირითადი სარისკო ქცევები და მოიძიოს მტკიცებულებები…

საქართველოში ტუბერკულოზის სფეროში სამედიცინო პერსონალის  შედეგზე დაფუძნებული დაფინანსების მოდელის შემუშავება და შეფასება: ხარჯთეფექტიანობისა და გავლენის განსაზღვრა (RBF4TB)

შესავალი და მოკლე მიმოხილვა საერთაშორისო ფონდი კურაციო დედოფალ მარგარეტის სახელობის უნივერსიტეტთან (გაერთიანებული სამეფო), ლონდონის ჰიგიენისა და ტროპიკული მედიცინის სკოლასთან (გაერთიანებული სამეფო) და ანტვერპენის ტროპიკული მედიცინის ინსტიტუტთან (ბელგია) ერთად ახორციელებს კვლევას “სქართველოში ტუბერკულოზის მკურნალობის შედეგზე დაფუძნებული დაფინანსების მოდელის შემუშავება და შეფასება:…

ქცევაზე ზედამხედველობის კვლევა ბიომარკერის კომპონენტით საქართველოს ორ ძირითად ქალაქში მამაკაცებს შორის, რომელთაც სქესობრივი კონტაქტი აქვთ მამაკაცებთან, 2015

საერთაშორისო ფონდი კურაციო აგრძელებს ქცევაზე ზედამხედველობის კვლევების განხორციელებას აივ-ის გავრცელების თვალსაზრისით საკვანძო ჯგუფებში. კვლევა მიზნად ისახავს აივ ინფექციის  გავრცელების შეფასებას ამ ჯგუფებში; აივ ინფექციასთან მიმართებაში ძირითადი სარისკო ქცევების განსაზღვრას და ადვოკატირებისა და პოლიტიკის შემუშავებისათვის მტკიცებულებების გენერირებას. წინამდებარე კვლევა წარმოადგენს ბიომარკერის…

ჟურნალ BMC-ში გამოქვეყნდა საერთაშორისო ფონდ „კურაციოს“ მიერ საქართველოში ჩატარებული რანდომიზებული კვლევა – „იმუნიზაციის პროგრამაზე მხარდამჭერი მეთვალყურეობის როლის შედეგები“ .

ჟურნალ BMC-ის დანართში ”საერთაშორისო ჯანდაცვა და ადამიანის უფლებები 2009” საერთაშორისო ფონდ „კურაციოს“ და საერთაშორისო ექსპერტების კვლევითი სტატია „არათანაბარი მოცვა: უთანასწორობის გამოვლენა იმუნზაციის დონის გასაუმჯობესებლად მტკიცებულების დახმარებით“გამოქვეყნდა. კვლევა ჩატარდა კანადის საერთაშორისო იმუნიზაციის ინიციატივის მეორე ეტაპის (CIII2) ფარგლებში – ოპერაციული კვლევების გრანტები….

საერთაშორისო ფონდი კურაციო იწყებს სტიპენდიის პროგრამას ჯანდაცვის/ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის მართვის ფაკულტეტის საუკეთესო სტუდენტებისთვის

ხართ ჯანდაცვის/საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის დამამთავრებელი კურსის წარჩინებული სტუდენტი? თუ ასეა, უნიკალური შესაძლებლობა გეძლევათ მიიღოთ სტიპენდია 250 ლარის ოდენობით თვეში. 2009 წლიდან საერთაშორისო ფონდმა „კურაციომ“ დაიწყო სტიპენდიების გაცემა საქართველოს აკრედიტირებული უნივერსიტეტების, ჯანდაცვის ორგანიზაციის/საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის დამამთავრებელი კურსის წარჩინებული სტუდენტებისათვის….