გლობალური ალიანსი ეხმაურება კურაციოს შეფასებებს

გლობალური ალიანსი (Gavi) ეხმაურება ფონდი კურაციოს მიერ მომზადებულ ანგარიშს, რომელიც შეეხება ბოსნია-ჰერცოგოვინაში Gavi-ის დამხარების მდგრადობის შეფასებას.

გლობალურმა ალიანსი აღნიშნულ დოკუმენტს აფასებს, როგორც მნიშვნელოვან კონტრიბუციას Gavi-ის პროგრამის გასაუმჯობესებლად გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნებში.

“ჩვენთვის ეს შეფასება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, და გვეხმარება გავიგოთ, თუ როგორ გავაუმჯობესოთ ქვეყნების განვითარების მხარდაჭერა Gavi-ს პროგრამების დასრულების შემდგომ პერიოდში. შეფასება ასევე ხაზს უსვამს მიღებულ გაკვეთილებს და იძლევა რეკომენდაციებს, რომელიც Gavi-ის პოლიტიკის დოკუმენტების განვითარების შესაძლებლობას იძლევა.” – იხილეთ შეფასების სრული დოკუმენტი.

საერთაშორისო ფონდი კურაციოს მიერ მომზადებულმა შეფასებამ მოიცვა როგორც ფინანსური, ისე პროგრამული მხარე და ემყარებოდა ბოსნია ჰერცოგოვინას გამოცდილებას Gavi-ის მხრიდან მხარდაჭერის მიღებამდე, მხარდაჭერის პერიოდში და მის შემდეგ. Gavi-ის საქმიანობის შეფასება მოხდა სამი სხვადასხვა ფოკუსით: დაგეგმვა, განხორციელება და შედეგები.

დოკუმენტის სრულად გასაცნობად გთხოვთ, იხილოთ ბმული.

ახალი ამბები

საქართველოში ტუბერკულოზის სფეროში სამედიცინო პერსონალის  შედეგზე დაფუძნებული დაფინანსების მოდელის შემუშავება და შეფასება: ხარჯთეფექტიანობისა და გავლენის განსაზღვრა (RBF4TB)

შესავალი და მოკლე მიმოხილვა საერთაშორისო ფონდი კურაციო დედოფალ მარგარეტის სახელობის უნივერსიტეტთან (გაერთიანებული სამეფო), ლონდონის ჰიგიენისა და ტროპიკული მედიცინის სკოლასთან (გაერთიანებული სამეფო) და ანტვერპენის ტროპიკული მედიცინის ინსტიტუტთან (ბელგია) ერთად ახორციელებს კვლევას “სქართველოში ტუბერკულოზის მკურნალობის შედეგზე დაფუძნებული დაფინანსების მოდელის შემუშავება და შეფასება:…

ქცევაზე ზედამხედველობის კვლევა ბიომარკერის კომპონენტით საქართველოს ორ ძირითად ქალაქში მამაკაცებს შორის, რომელთაც სქესობრივი კონტაქტი აქვთ მამაკაცებთან, 2015

საერთაშორისო ფონდი კურაციო აგრძელებს ქცევაზე ზედამხედველობის კვლევების განხორციელებას აივ-ის გავრცელების თვალსაზრისით საკვანძო ჯგუფებში. კვლევა მიზნად ისახავს აივ ინფექციის  გავრცელების შეფასებას ამ ჯგუფებში; აივ ინფექციასთან მიმართებაში ძირითადი სარისკო ქცევების განსაზღვრას და ადვოკატირებისა და პოლიტიკის შემუშავებისათვის მტკიცებულებების გენერირებას. წინამდებარე კვლევა წარმოადგენს ბიომარკერის…

ჟურნალ BMC-ში გამოქვეყნდა საერთაშორისო ფონდ „კურაციოს“ მიერ საქართველოში ჩატარებული რანდომიზებული კვლევა – „იმუნიზაციის პროგრამაზე მხარდამჭერი მეთვალყურეობის როლის შედეგები“ .

ჟურნალ BMC-ის დანართში ”საერთაშორისო ჯანდაცვა და ადამიანის უფლებები 2009” საერთაშორისო ფონდ „კურაციოს“ და საერთაშორისო ექსპერტების კვლევითი სტატია „არათანაბარი მოცვა: უთანასწორობის გამოვლენა იმუნზაციის დონის გასაუმჯობესებლად მტკიცებულების დახმარებით“გამოქვეყნდა. კვლევა ჩატარდა კანადის საერთაშორისო იმუნიზაციის ინიციატივის მეორე ეტაპის (CIII2) ფარგლებში – ოპერაციული კვლევების გრანტები….

საერთაშორისო ფონდი კურაციო იწყებს სტიპენდიის პროგრამას ჯანდაცვის/ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის მართვის ფაკულტეტის საუკეთესო სტუდენტებისთვის

ხართ ჯანდაცვის/საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის დამამთავრებელი კურსის წარჩინებული სტუდენტი? თუ ასეა, უნიკალური შესაძლებლობა გეძლევათ მიიღოთ სტიპენდია 250 ლარის ოდენობით თვეში. 2009 წლიდან საერთაშორისო ფონდმა „კურაციომ“ დაიწყო სტიპენდიების გაცემა საქართველოს აკრედიტირებული უნივერსიტეტების, ჯანდაცვის ორგანიზაციის/საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის დამამთავრებელი კურსის წარჩინებული სტუდენტებისათვის….