თარგამაძის ფორმულა – COVID-19 პროგნოზი და პოლიტიკის შეთავაზებები საქართველოში

საერთაშორისო ფონდი კურაციო აგრძელებს მუშაობას რათა მხარი დაუჭიროს საქართველოს მთავრობას COVID-19 ის ეპიდემიის საპასუხო აქტივოვების დაგეგმვაში და ხელს უწყობს მტკიცებულებაზე დაფუძნებული პოლიტიკის შექმნას. სწრაფი მიმოხილვის დოკუმენტი „COVID-19 ის ეპიდემია საქართველოში პროგნოზი და პოლიტიკის შეთავაზებები“ საერთაშორისო ფონდი კურაციოს მკვლევარების მიერ მომზადდა, რომელიც სხვა ქვეყნების გამოცდილების საფუძველზე შეიმუშავებს რეკომენდაციებს ეპიდემიის ეფექტური მართვისთვის საქართველოში. გადაცემა “თარგამაძის ფორმულა” დოკუმენტის მთავარ აქცენტებს მიმოიხილავს.

იხილეთ გადაცემა ბულზე

დოკუმენტის გასაცნობად ეწვიეთ ბმულს

ახალი ამბები