ინფოგრაფიკა ფსიქიკური ჯანმრთელობის ფინანსური ბარიერების კვლევაზე

2014 წელს საერთაშორისო ფონდ კურაციოს მიერ ჩატარდა კვლევა, რომელმაც ფსიქიკური ჯანმრთელობის სისტემა ში არსებული ფინანსური ბარიერები შეისწავლა. კვლევაში გამოყენებულ იქნა თვისებრივი კვლევის მეთოდები, რაც ლიტერატურის ფართო მიმოხილ ვით და მეორად მონაცემთა ანალიზით გამდიდრდა.

ამ დოკუმენტში წარმოდგენილი კვლევის შედეგები ასახავს იმ ძირითად ბარიერებს, რომლებიც სისტემის სხვადასხვა დონეზე არსებობს და მოსახლეობისთვის ადეკვატურ და ხარისხიან მომსახურეობასთან ხელმისაწვდომობის პრობლემას ქმნის.

კვლევის პუბლიკაცია სრულად ხელმისაწვდომია აქ. 

გამოცემა ‘ლიბერალმა’ კვლევის მიგნებებზე დაყრდნობით მოამზადა ინფორმაციული გრაფიკა.

ახალი ამბები