ჯანდაცვის სექტორში ადამიანური რესურსის კვლევის მიგნებეზე გიორგი გოცაძე საუბრობს გადაცემა “ანალიტიკაში”

საერთაშორისო ფონდ კურაციოს პრეზიდენტმა, გიორგი გოცაძემ ჯანდაცვის სექტორის პერსონალის კვლევის შედეგების შესახებ გადაცემა “ანალიტიკაში” ისაუბრა. 

ინტერვიუს ფარგლებში განიხილეს ისეთი პრობლემური საკითხები როგორიცაა: ჯანდაცვის რესურსების რაოდენობრივი დისბალანსი ქვეყანაში, კადრების ასიმეტრიული პროფესიული და გეოგრაფიული განაწილება, დაბალი სამედიცინო განათლების ხარისხი და სხვა.

წაიკითხეთ კვლევის ანგარიში სრულად.

ახალი ამბები