საქართველოში უცხოელი ვიზიტორების მხრიდან მომავალი ტუბერკულოზის გავრცელების რისკების შეფასება და საერთაშორისო გამოცდილებაზე დაყრდნობით ამ რისკების შემცირების შესაძლო მექანიზმები

საერთაშორისო ფონდ კურაციოს მკვლევართა ჯგუფი, აქვეყნებს კვლევის ანგარიშს „უცხოელი ვიზიტორების მხრიდან მომავალი ტუბერკულოზის ინფექციის გავრცელების რისკების შეფასება და მოწინავე საერთაშორისო გამოცდილებაზე დაყრდნობით ამ რისკების შემცირების მექანიზმების შეთავაზება“. კვლევითი პროექტი სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის „დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრი“-ს მხარდაჭერით განხორციელდა.

კვლევა მიზანად ისახავს  საქართველოში უცხოელი მიგრანტების მხრიდან მომავალი ტუბერკულოზის ინფექციის გავრცელების რისკების შეფასებასა და, მოწინავე საერთაშორისო გამოცდილებაზე დაყრდნობით, ამ რისკების შესაძლო შემცირების მექანიზმის შეთავაზებას.

კვლევის შედეგად მიღებული შედეგების შეჯამების მიზნით შემუშავდა გადაწყვეტილების მისაღებად საჭირო ალგორითმი, რომელიც წარმოდგენილია ანგარიშში. ამ ალგორითმის გამოყენებით წარიმართა დაინტერესებული მხარეების მსჯელობა ქვეყნისთვის ყველაზე მეტად შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით.

კვლევის ანგარიში იხილეთ აქ. 

ახალი ამბები