ვილნიუსში გაიმართულ შეხვედრაზე აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონალური მდგრადობის და გარდამავალი პერიოდის კოორდინირების საკითხებზე იმსჯელეს

უკანასკნელ წლებში მნიშვნელოვნად შემცირდა დონორების მიერ ჯანდაცვის სფეროში  პროგრამების დაფინანსება, განსაკუთრებით საშუალო შემოსავლის  ქვეყნებში. ეს ეხება  აივ/შიდსის და ტუბერკულოზის პროგრამებსაც, რომლებიც ფინანსდება გლობალური ფონდის მიერ.  ეს ტენდენცია ეჭვ ქვეშ აყენებს აივ/შიდსისა და ტუბერკულოზის წინააღდეგ მიმართული პროგრამების მდგრადობას, კერძოდ კი საფრთხე ემუქრება იმ  პროგრამებს, რომლებსაც არასამთავრობო/სათემო ორგანიზაციები მაღალი რისკის ჯგუფების მხარდასაჭერად ახორციელებენ. გარდამავალ პერიოდში აქტივობების კოორდინაციის მიზნით, ევრაზიის ზიანის შემცირების ქსელის ინიციატივით და გლობალური ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით ვილნიუსში (ლიტვა), 20 -21 ოქტომბერს გლობალური სამიტი ჩატარდა.

სამიტის მიზანი იყო დონორთა (გლობალური ფონდი, PEPFAR, ღია საზოგადოების ფონდი, რობერტ კარის ქსელის ფონდი) და ტექნიკური პარტნიორების (გაეროს შიდსის პროგრამის, გაეროს განვითარების პროგრამის, გაეროს მოსახლეობის ფონდის) აქტივობების კოორდინირება რეგიონის ქვეყნებში (განსაკუთრებით სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები) გარდამავალი პერიოდის დაგეგმვის პროცესში.

საერთაშორისო ფონდი კურაციო სამიტის ერთ-ერთი მონაწილე იყო. სამიტის ფარგლებში ორგანიზაციამ  წარმოადგინა გარდამავალი პერიოდის მზადყოფნის შეფასების ჩარჩო და ინსტრუმენტები (TPA), რომლის პილოტირება განხორციელდა აღმოსავლეთ ევროპისა და შუა აზიის ოთხ  ქვეყანაში (ბელორუსი, ბულგარეთი, საქართველო, უკრაინა)  და ამ დროისთვის კვლევა მიმდინარეობს სომხეთში, მოლდოვაში, ყირგიზეთსა და უზბეკეთში. აღნიშნული ინსტრუმენტი შეხვედრაზე წარადგინა ფონდის პრეზიდენტმა ქეთევან ჩხატარაშვილმა, რომელიც  ორგანიზაციის „გარდამავალი პერიოდის დაგეგმვისა  და მდგრადობის” პორტფოლიოს უძღვება.

ახალი ამბები

საქართველოში ტუბერკულოზის სფეროში სამედიცინო პერსონალის  შედეგზე დაფუძნებული დაფინანსების მოდელის შემუშავება და შეფასება: ხარჯთეფექტიანობისა და გავლენის განსაზღვრა (RBF4TB)

შესავალი და მოკლე მიმოხილვა საერთაშორისო ფონდი კურაციო დედოფალ მარგარეტის სახელობის უნივერსიტეტთან (გაერთიანებული სამეფო), ლონდონის ჰიგიენისა და ტროპიკული მედიცინის სკოლასთან (გაერთიანებული სამეფო) და ანტვერპენის ტროპიკული მედიცინის ინსტიტუტთან (ბელგია) ერთად ახორციელებს კვლევას “სქართველოში ტუბერკულოზის მკურნალობის შედეგზე დაფუძნებული დაფინანსების მოდელის შემუშავება და შეფასება:…

ქცევაზე ზედამხედველობის კვლევა ბიომარკერის კომპონენტით საქართველოს ორ ძირითად ქალაქში მამაკაცებს შორის, რომელთაც სქესობრივი კონტაქტი აქვთ მამაკაცებთან, 2015

საერთაშორისო ფონდი კურაციო აგრძელებს ქცევაზე ზედამხედველობის კვლევების განხორციელებას აივ-ის გავრცელების თვალსაზრისით საკვანძო ჯგუფებში. კვლევა მიზნად ისახავს აივ ინფექციის  გავრცელების შეფასებას ამ ჯგუფებში; აივ ინფექციასთან მიმართებაში ძირითადი სარისკო ქცევების განსაზღვრას და ადვოკატირებისა და პოლიტიკის შემუშავებისათვის მტკიცებულებების გენერირებას. წინამდებარე კვლევა წარმოადგენს ბიომარკერის…

ჟურნალ BMC-ში გამოქვეყნდა საერთაშორისო ფონდ „კურაციოს“ მიერ საქართველოში ჩატარებული რანდომიზებული კვლევა – „იმუნიზაციის პროგრამაზე მხარდამჭერი მეთვალყურეობის როლის შედეგები“ .

ჟურნალ BMC-ის დანართში ”საერთაშორისო ჯანდაცვა და ადამიანის უფლებები 2009” საერთაშორისო ფონდ „კურაციოს“ და საერთაშორისო ექსპერტების კვლევითი სტატია „არათანაბარი მოცვა: უთანასწორობის გამოვლენა იმუნზაციის დონის გასაუმჯობესებლად მტკიცებულების დახმარებით“გამოქვეყნდა. კვლევა ჩატარდა კანადის საერთაშორისო იმუნიზაციის ინიციატივის მეორე ეტაპის (CIII2) ფარგლებში – ოპერაციული კვლევების გრანტები….

საერთაშორისო ფონდი კურაციო იწყებს სტიპენდიის პროგრამას ჯანდაცვის/ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის მართვის ფაკულტეტის საუკეთესო სტუდენტებისთვის

ხართ ჯანდაცვის/საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის დამამთავრებელი კურსის წარჩინებული სტუდენტი? თუ ასეა, უნიკალური შესაძლებლობა გეძლევათ მიიღოთ სტიპენდია 250 ლარის ოდენობით თვეში. 2009 წლიდან საერთაშორისო ფონდმა „კურაციომ“ დაიწყო სტიპენდიების გაცემა საქართველოს აკრედიტირებული უნივერსიტეტების, ჯანდაცვის ორგანიზაციის/საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის დამამთავრებელი კურსის წარჩინებული სტუდენტებისათვის….

მსგავსი შინაარსი