საქართველოს ჯანადცვის სფეროს ბარომეტრი, მე-7 ტალღა

 წამლის ფასის რეგლირებისთვის მთავრობის მიერ გატარებულმა ახალმა ინიციატივამ შედეგი გამოიღო.

ჯანდაცვაში დაფინანსების ხარჯთეფექტური მექანიზმების დანერგვა კვლავ საჭიროებად რჩება.

საერთაშორისო ფონდი კურაციო განაგრძობს ჯანდაცვის სფეროში მიმდინარე მოვლენებზე დაკვირვებას.

ბარომეტრის მეშვიდე ტალღა  უკანასკნელი 6 თვის მანძილზე ჯანდაცვის სფეროს მნიშვნელოვან წარმატებებს და გამოწვევებს აანალიზებს. კვლევა აქცენტს აკეთებს რამდენიმე მნიშვნელოვან მიმართულებაზე, როგორებიცაა: სამედიცინო სერვისების მოხმარება, სამედიცინო მომსახურებაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობა და მოსახლეობის ფინანსური დაცულობა, მედიკამენტების ფასების ცვლილება.

ანგარიშში გამოტანილი დასკვნები ემყარება დარგის სპეციალისტების მოსაზრებებს და ამასთანავე დარდება ჯანდაცვის სფეროს ირგვლივ არსებულ ფაქტობრივ/ სტატისტიკურ მონაცემებს, რომლებიც საჯარო სივრცეშია.

ბარომეტრის მეშვიდე ტალღის მთავარი მიგნებები შემდეგია:

  • უკვე 18 თვეა, რაც ბარომეტრის რესპონდენტები C ჰეპატიტის და საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამებს ჯანდაცვის სფეროს მნიშვნელოვან წარმატებად ასახელებენ;
  • საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამამ გააუმჯობესა სამედიცინო სერვისების ხელმისაწვდომობა. წლიდან წლამდე იზრდება როგორც ამბულატორიული, ისე ქირურგიული სერვისების მოხმარება;

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ბარომეტრის მეშვიდე ტალღაში რესპოდენტთა ნეგატიური შეფასებების ტენდენცია იცვლება:

  • VII ტალღაში შემცირებულია იმ რესპონდენტთა რადენობა, რომლებიც სამედიცინო მომსახურებასა და მედიკამენტებზე ფასების ზრდას, ფინანსური ხელმისაწვდომობის და მოსახლეობის ფინანსური დაცულობის გაუარესებას პროგნოზირებენ. მიუხედავად იმისა, რომ მოლოდინი რომ ჯიბიდან გადახდები გაიზრდება კვლავ მაღალი რჩება;

მედიკამენტების ფასებთან დაკავშირებით, რესპონდენტთა შეფასებები თანხვედრაშია საქსტატის მონაცემებთან. ეს უკანსაკნელი 2016 წლის პირველი 6 თვის მანძილზე სამედიცინო პროდუქციის (წამლების, აპარატურის და მოწყობილობების)  -12.4%-ით გაიაფებას აღნიშნავს მაშინ როცა  ფასები ამბულატორიულ და ჰოსპიტალურ მომსახურებაზე კვლავაც იზრდება:

    • ამბულატორიული სამედიცინო მომსახურება გაძვირდა  5.5%-ით
    • საავადმყოფოების მომსახურება გაძვირდა  1.1%-ით

რესპონდენტები ჯანდაცვის სფეროს ორ მთავარ გამოწვევად ასახელებენ:

  1. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამისმართვის ხარვეზებს და
  2. ჯანდაცვის დაფინანსების ხარჯთ-ეფექტური მექანიზმებისდანერგვის აუცილებლობას.

სრულად კვლევის შედეგების გასაცნობად ჩამოტვირთეთ კვლევა.

წინა 6 ტალღის შედეგები შეგიძლიათ იხილოთ გვერდზე.

 

ახალი ამბები

სტატია: ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისებზე ეკონომიკური და ფინანსური ხელმისაწვდომობის ბარიერების კვლევა საქართველოში: პოლიტიკის ინფორმირება და მტკიცებულებების გამოყენება

ახალი სტატია საუბრობს ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისებზე ეკონომიკური და ფინანსური ხელმისაწვდომობის ბარიერების შესახებ საქართველოში და მიმოიხილავს შესაძლებლობებს, რომელიც რეფორმირებისთვის საჭირო სტრატეგიის განვითარებას დაეხმარება. სტატია ახლახანს გამოქვეყნდა საერთაშორისო რეფერირებად ჟურნალში BMC Health Services Research, კურაციოს მკვლევრების: ლელა სულაბერიძე, ივდითი ჩიქოვანი, მაია უჩანეიშვილი,…

ინტერვიუ თამარ სირბილაძესთან საქართველოში ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლების ზომასა და ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსით ინფიცირების რისკის შემცველი ქცევების შესახებ

ინტერვიუ ეყრდნობა საქართველოს 7 ქალაქში ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლებში  ბიომარკერის კომპონენტით ქცევაზე ზედამხედველობის ინტეგრირებული კვლევის უახლეს ტალღას. კვლევა მიზნად ისახავს შეაფასოს ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლებში აივ ინფექციის და C ჰეპატიტის ვირუსის გავრცელება, განსაზღვროს აივ ინფექციასთან მიმართებაში ძირითადი სარისკო ქცევები და მოიძიოს მტკიცებულებები…

საქართველოში ტუბერკულოზის სფეროში სამედიცინო პერსონალის  შედეგზე დაფუძნებული დაფინანსების მოდელის შემუშავება და შეფასება: ხარჯთეფექტიანობისა და გავლენის განსაზღვრა (RBF4TB)

შესავალი და მოკლე მიმოხილვა საერთაშორისო ფონდი კურაციო დედოფალ მარგარეტის სახელობის უნივერსიტეტთან (გაერთიანებული სამეფო), ლონდონის ჰიგიენისა და ტროპიკული მედიცინის სკოლასთან (გაერთიანებული სამეფო) და ანტვერპენის ტროპიკული მედიცინის ინსტიტუტთან (ბელგია) ერთად ახორციელებს კვლევას “სქართველოში ტუბერკულოზის მკურნალობის შედეგზე დაფუძნებული დაფინანსების მოდელის შემუშავება და შეფასება:…

ქცევაზე ზედამხედველობის კვლევა ბიომარკერის კომპონენტით საქართველოს ორ ძირითად ქალაქში მამაკაცებს შორის, რომელთაც სქესობრივი კონტაქტი აქვთ მამაკაცებთან, 2015

საერთაშორისო ფონდი კურაციო აგრძელებს ქცევაზე ზედამხედველობის კვლევების განხორციელებას აივ-ის გავრცელების თვალსაზრისით საკვანძო ჯგუფებში. კვლევა მიზნად ისახავს აივ ინფექციის  გავრცელების შეფასებას ამ ჯგუფებში; აივ ინფექციასთან მიმართებაში ძირითადი სარისკო ქცევების განსაზღვრას და ადვოკატირებისა და პოლიტიკის შემუშავებისათვის მტკიცებულებების გენერირებას. წინამდებარე კვლევა წარმოადგენს ბიომარკერის…

ჟურნალ BMC-ში გამოქვეყნდა საერთაშორისო ფონდ „კურაციოს“ მიერ საქართველოში ჩატარებული რანდომიზებული კვლევა – „იმუნიზაციის პროგრამაზე მხარდამჭერი მეთვალყურეობის როლის შედეგები“ .

ჟურნალ BMC-ის დანართში ”საერთაშორისო ჯანდაცვა და ადამიანის უფლებები 2009” საერთაშორისო ფონდ „კურაციოს“ და საერთაშორისო ექსპერტების კვლევითი სტატია „არათანაბარი მოცვა: უთანასწორობის გამოვლენა იმუნზაციის დონის გასაუმჯობესებლად მტკიცებულების დახმარებით“გამოქვეყნდა. კვლევა ჩატარდა კანადის საერთაშორისო იმუნიზაციის ინიციატივის მეორე ეტაპის (CIII2) ფარგლებში – ოპერაციული კვლევების გრანტები….

საერთაშორისო ფონდი კურაციო იწყებს სტიპენდიის პროგრამას ჯანდაცვის/ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის მართვის ფაკულტეტის საუკეთესო სტუდენტებისთვის

ხართ ჯანდაცვის/საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის დამამთავრებელი კურსის წარჩინებული სტუდენტი? თუ ასეა, უნიკალური შესაძლებლობა გეძლევათ მიიღოთ სტიპენდია 250 ლარის ოდენობით თვეში. 2009 წლიდან საერთაშორისო ფონდმა „კურაციომ“ დაიწყო სტიპენდიების გაცემა საქართველოს აკრედიტირებული უნივერსიტეტების, ჯანდაცვის ორგანიზაციის/საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის დამამთავრებელი კურსის წარჩინებული სტუდენტებისათვის….

მსგავსი შინაარსი