ტუბერკულოზი – როგორ ავიცილოთ 280 მილიონიანი ყოველწლიური ზარალი?

ფოტო: ვახო ხეთაგური

ავტორი: ანა ჟულინა

მიკრობების  რეზისტენტობა ანტიბიოტიკების მიმართ დღევანდელი მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი გამოწვევაა და ეს გამოწვევა საქართველოს წინაშეც დგას.

საქართველოში რეზისტენტული ფილტვის ტუბერკულოზი დიდი პრობლემაა, რადგან ამგვარი ფორმა აღენიშნება ყოველი ათი ახალი შემთხვევიდან ერთ პაციენტს, ხოლო ყოველი ადრე ნამკურნალევი ათი პაციენტიდან – ოთხს[i] .

რეზისტენტული ტუბერკულოზის პრობლემა მნიშვნელოვანია როგორც სამედიცინო, ასევე სოციალური და ეკონომიკური კუთხით. გარდა იმისა, დაავადება ყოველწლიურად მრავალი ადამიანის სიცოხლეს იწირავს, რეზისტენტული ტუბერკულოზი ეკონომიკური კუთხით ორმხრივ გვაზარალებს:

– პირველი: ამგვარი პაციენტების მკურნალობა თითქმის სამჯერ უფრო ძვირია[ii], ვიდრე რეგულარული ტუბერკულოზისა. რაც ზრდის სახელმწიფოსა და პაციენტის დანახარჯებს;

– მეორე მხრივ, დაავადება ხანგრძლივ შრომისუუნარობას იწვევს ანუ: გაცდენილი შრომადღეები, ვერ შექმნილი დოვლათი და ა.შ.

გლობალური კომპანიის KPMG-ის 2016 წელს გაკეთებული ეკონომიკური ანალიზის თანახმად, რომელიც ამავე ორგანიზაციის 2014 წლის ანგარიშს[iii] ეფუძნება, რეზისტენტული ტუბერკულოზის გამო საქართველოს ეკონომიკა წელიწადში დაახლოებით 285 მლნ აშშ დოლარს დაკარგავს, რაც წლიურად მთლიანი შიდა პროდუქტის დაახლოებით 1,25 პროცენტია.

ამ ყველაფრის თავიდან აცილების რეცეპტი ასეთია: ავიღოთ მთავრობის მიერ დაფინანსებული ტუბერკულოზის ეფექტური პროფილაქტიკა, დავუმატოთ არსებული შემთხვევების დროული გამოვლინება/დიაგნოსტირება და ეფექტური მართვა, ამ პროცესში აქტიურად ჩავრთოთ სახელმწიფო, სამოქალაქო საზოგადოება, სამედიცინო პერსონალი და რიგითი მოქალაქეები. ადექვატურად შევაფასოთ გატარებული ღონისძიებების ეფეტურობა და დროულად შევაფერხოთ რეზისტენტული ფორმების გავრცელება. შედეგად მივიღებთ ტუბერკულოზით ნაკლებ ავადობას და მნიშვნელოვნად შემცირებულ ეკონომიკურ დანაკარგს.

 

[i] რეზისტენტული ტუბერკულოზით დაავადებულ პაციენტებში მკურნალობაზე დამყოლობის ბარიერები და ხელშემწყობი ფაქტორები საქართველოში

[ii] საქართველოს მთავრობის დადგენილება #308 2015 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ

[iii] The global economic impact of anti-microbial resistance KPMG LLP

ახალი ამბები

სტატია: ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისებზე ეკონომიკური და ფინანსური ხელმისაწვდომობის ბარიერების კვლევა საქართველოში: პოლიტიკის ინფორმირება და მტკიცებულებების გამოყენება

ახალი სტატია საუბრობს ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისებზე ეკონომიკური და ფინანსური ხელმისაწვდომობის ბარიერების შესახებ საქართველოში და მიმოიხილავს შესაძლებლობებს, რომელიც რეფორმირებისთვის საჭირო სტრატეგიის განვითარებას დაეხმარება. სტატია ახლახანს გამოქვეყნდა საერთაშორისო რეფერირებად ჟურნალში BMC Health Services Research, კურაციოს მკვლევრების: ლელა სულაბერიძე, ივდითი ჩიქოვანი, მაია უჩანეიშვილი,…

ინტერვიუ თამარ სირბილაძესთან საქართველოში ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლების ზომასა და ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსით ინფიცირების რისკის შემცველი ქცევების შესახებ

ინტერვიუ ეყრდნობა საქართველოს 7 ქალაქში ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლებში  ბიომარკერის კომპონენტით ქცევაზე ზედამხედველობის ინტეგრირებული კვლევის უახლეს ტალღას. კვლევა მიზნად ისახავს შეაფასოს ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლებში აივ ინფექციის და C ჰეპატიტის ვირუსის გავრცელება, განსაზღვროს აივ ინფექციასთან მიმართებაში ძირითადი სარისკო ქცევები და მოიძიოს მტკიცებულებები…

საქართველოში ტუბერკულოზის სფეროში სამედიცინო პერსონალის  შედეგზე დაფუძნებული დაფინანსების მოდელის შემუშავება და შეფასება: ხარჯთეფექტიანობისა და გავლენის განსაზღვრა (RBF4TB)

შესავალი და მოკლე მიმოხილვა საერთაშორისო ფონდი კურაციო დედოფალ მარგარეტის სახელობის უნივერსიტეტთან (გაერთიანებული სამეფო), ლონდონის ჰიგიენისა და ტროპიკული მედიცინის სკოლასთან (გაერთიანებული სამეფო) და ანტვერპენის ტროპიკული მედიცინის ინსტიტუტთან (ბელგია) ერთად ახორციელებს კვლევას “სქართველოში ტუბერკულოზის მკურნალობის შედეგზე დაფუძნებული დაფინანსების მოდელის შემუშავება და შეფასება:…

ქცევაზე ზედამხედველობის კვლევა ბიომარკერის კომპონენტით საქართველოს ორ ძირითად ქალაქში მამაკაცებს შორის, რომელთაც სქესობრივი კონტაქტი აქვთ მამაკაცებთან, 2015

საერთაშორისო ფონდი კურაციო აგრძელებს ქცევაზე ზედამხედველობის კვლევების განხორციელებას აივ-ის გავრცელების თვალსაზრისით საკვანძო ჯგუფებში. კვლევა მიზნად ისახავს აივ ინფექციის  გავრცელების შეფასებას ამ ჯგუფებში; აივ ინფექციასთან მიმართებაში ძირითადი სარისკო ქცევების განსაზღვრას და ადვოკატირებისა და პოლიტიკის შემუშავებისათვის მტკიცებულებების გენერირებას. წინამდებარე კვლევა წარმოადგენს ბიომარკერის…

ჟურნალ BMC-ში გამოქვეყნდა საერთაშორისო ფონდ „კურაციოს“ მიერ საქართველოში ჩატარებული რანდომიზებული კვლევა – „იმუნიზაციის პროგრამაზე მხარდამჭერი მეთვალყურეობის როლის შედეგები“ .

ჟურნალ BMC-ის დანართში ”საერთაშორისო ჯანდაცვა და ადამიანის უფლებები 2009” საერთაშორისო ფონდ „კურაციოს“ და საერთაშორისო ექსპერტების კვლევითი სტატია „არათანაბარი მოცვა: უთანასწორობის გამოვლენა იმუნზაციის დონის გასაუმჯობესებლად მტკიცებულების დახმარებით“გამოქვეყნდა. კვლევა ჩატარდა კანადის საერთაშორისო იმუნიზაციის ინიციატივის მეორე ეტაპის (CIII2) ფარგლებში – ოპერაციული კვლევების გრანტები….

საერთაშორისო ფონდი კურაციო იწყებს სტიპენდიის პროგრამას ჯანდაცვის/ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის მართვის ფაკულტეტის საუკეთესო სტუდენტებისთვის

ხართ ჯანდაცვის/საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის დამამთავრებელი კურსის წარჩინებული სტუდენტი? თუ ასეა, უნიკალური შესაძლებლობა გეძლევათ მიიღოთ სტიპენდია 250 ლარის ოდენობით თვეში. 2009 წლიდან საერთაშორისო ფონდმა „კურაციომ“ დაიწყო სტიპენდიების გაცემა საქართველოს აკრედიტირებული უნივერსიტეტების, ჯანდაცვის ორგანიზაციის/საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის დამამთავრებელი კურსის წარჩინებული სტუდენტებისათვის….

მსგავსი შინაარსი